Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
llüt wiUe, zachte Iiout is niet duui'zaani cn kan alleen
door beeldsnijders en meubelmakers gebruikt worden. Dc
schors werd vroeger wel aangewend tegen koortsen ; vandaar
de naam Kastanje-kina ; de vruchten of zoogenaamde kastanjes
zijn wel als geneesmiddel voor paarden aanbevolen , wat aan-
leiding tot eene andere benaming gaf. Dat wij den boom
wilde Kastanje noemen, moet ons niet doen denken, dat hij
verwant is aan den eigenlijken Kastanjeboom, welke de bekende
eetbare vruchten levert. Deze draagt bloemkatjes en enkel-
voudige bladen en heeft een geheel ander voorkomen.
In Mei prijkt de wilde Kastanje met fraaie piramidale
bloempluimen; de bloemen zijn geelwit met rozenroode vlek-
ken , hebben een vijftandigen kelk, 5 bloembladen, 7 meel-
draden en 1 stamper.
Kis , Eist of Elzenboom,
De bladen zijn omgekeerd-eirond, bijna cirkelrond, stomp
aan den top , eerst kleverig , later glad ; de rand is een wei-
nig ingesneden op onregelmatige wijze. Zij zitten anders
aan den tak dan de bladen der vorige boomen, telkens één
aan iederen knoop, maar naar verschillende zijden gericht,
schijnbaar zonder orde. Trekt men echter eene denkbeeldige
lijn of werkelijk eenen draad langs de punten, waar de bla-
den vastgehecht zijn, dan beschrijft deze eene zoogenaamde
spiraallijn , gelijk een schroefdraad of de leuning van eene
wenteltrap. Het vierde blad staat weder boven het eerste;
de kring bestaat dus uit drie bladen.
De takken zijn eerder neerhangend dan opgericht; de kroon
vormt niet een dicht gesloten geheel , maar is los , buigzaam
en min of meer piramidevormig. De schors is bruingrauw
en later zwartachtig. De Els kan een boom worden van 30—40
voet hoogte, maar komt ook dikwijls voor als een struik,
die gedurig afgekapt wordt , om rijs en staken bij erwten en
boonen te verkrijgen. De boom groeit spoedig en is met zijn
twintigste jaar reeds volwassen. Op de doorsnede , die rood-