Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
1Ü4
Er zijn nog andere soorten van Ahorn; sommige bevatten
in het saprijke deel van den stam eene groote hoeveelheid
zoet vocht, waaruit suiker wordt bereid. In het groot ge-
schiedt dit in Canada en de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika. In de maand Maart, wanneer de vochten weder
krachtig oprijzen, maakt men insnijdingen in den stam, waar-
uit dan eene vloeistof te voorschijn komt, die in vaten opge-
vangen en zoo lang gekookt wordt, tot zij begint te kristal-
lisceren. Op deze wijze verkrijgt men witte en bruine suiker,
even als uit het suikerriet, en tevens eene soort van siroop
of honig , die van voortreffelijke hoedanigheid is. In sommige
Amerikaansche bosschen maken twee of drie mannen in een
paar maanden wel 4000 pond suiker.
liastanje-lliuabooiii. Wilde Kastanje of
Taardenkastanje.
De bladen van dezen boom overtreffen die van alle overige
woudboomen in grootte en sierlijkheid. Ze zijn samengesteld
en wel handvormig; zeven langwerpige blaadjes zitten aan
den top van den bladsteel gehecht. Menig blad is zoo groot,
dat het, afgeplukt, ons bijna voorkomt als afkomstig van een
uitheemsch gewas. De bladen slaan ook hier kruiswijs tegen-
overgesteld.
De knoppen zijn zeer dik en kleverig; deze laatste eigen-
schap ontstaat door eene harsachtige zelfstandigheid, waar-
mede de dekschubben aan elkander gehecht zijn , en die als
slechte warmtegeleider eene beschutting tegen de winter-
koude is.
De stam is doorgaans kort en verdeelt zich spoedig in
rechte , dikke takken ; de grootste gaan opwaarts met eenen
boog, die naar binnen gekeerd is. Wanneer een krachtige,
goed ontwikkelde boom in vollen bloei staat , heeft hij een
prachtig voorkomen, dat nog al afsteekt bij onze andere boo-
men. Werkelijk is hij ook uit Tibet en Afghanistan afkom-
stig en bewoont Europa nog geen 300 jaar.