Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
sierlijken koepelvorm , waaraan wij haar in onbeschadigden
toestand reeds van verre onderscheiden.
Omstreeks dezen tijd komt in den oksel van elk blad een
groen puntje of knopje voor den dag, dat door den bladsteel
beschermd wordt en vooral ook groeit door het voedsel, 'twelk
in het blad wordt opgenomen en bereid, üeze kleine deelen,
oogen genoemd, nemen tot aan den herfst langzaam in grootte
toe, sterven niet met de bladen af, blijven gedurende den
winter in denzelfden toestand en verkrijgen dan den naam van
knoppen. Een knop bevat niets minder dan de samengedron-
gen beginselen van een geheelen tak met bladen of bloemen.
In het volgende voorjaar zullen wij de Lindeboomen bij de
school (of elders) eens nauwkeurig gadeslaan; want de meeste
kinderen meenen, dat uit eiken knop slechts een blad te
voorschijn komt. De knoppen, door droge, harde schubben
tegen het ongunstige weder beschermd, zwellen dan op ; de
eerste bladen ontvouwen zich , maar tevens vormt zich een
jong takje, dat weder links en rechts afwisselende bladen
draagt en al langer wordt, totdat eindelijk de top met een
knop voor het volgende jaar sluit. De knopschubben zullen
wij in menigte zien afvallen.
Bij de Appel- en Perenboomen kan men in 't voorjaar dui-
delijk zien, uit welke knoppen takken met bloemen zullen
te voorschijn komen. Vele knoppen ontwikkelen zich hier
slechts tot een kort ineengedrongen takje , zoodat bladen cn
bloemen dikwijls als in een bundeltje aan een dikken tak bij
elkander staan. De takken der Lindeboouien groeien volle-
diger uit, waarom zij langs wegen en straten zoo aanmerkelijk
gesnoeid woorden.
De knoppen zijn op dezelfde wijze langs de takken ge-
plaatst als de bladvn; zij geven ons dus een der kenmerken
aan de hand, waardoor men ook in den winter de boom-
soorten kan onderscheiden.