Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
ouden boom, wiens leeftijd men gaarne weten wil, tot op
zekere diepte een gat, telt de ringen, die daardoor ontbloot
worden, en berekent hiernaar het aantal, dat de geheele stam
bevat. Zoo heeft men in Litthauwen Linden aangetroffen met
815 jaarringen. Men schat den ouderdom, dien de Linde-
boomen bereiken kunnen, op 1000 jaren.
De bast der boomen vertoont zich aan het oog als bestaande
uit lange, taaie vezels. Die der Lindeboomen laat zich, na
in water geweekt te zijn , in dunne lagen , zooals hij jaar-
lijks aangegroeid is , van elkander nemen. Door deze eigen-
schap is hij geschikt, om verwerkt te worden tot verschil-
lende nuttige voorwerpen; vooral geschiedt dit in Mi(lden-
Rusland, waar de Linde een bestanddeel der bosschen uit-
maakt. De bewoners dier streken maken er hoeden en schoe-
nen van; ook mandjes en matten, die tot inpakken van
koopwaren dienen en als zoodanig ook bij ons komen. De
tuinlieden gebruiken de smalle reepjes, waaruit zulk eene
mat bestaat, gaarne tot het aanbinden van planten.
liet hout van den Lindeboom is wit, licht, week, doch taai
en gemakkelijk te bewerken, zoodat het vooral geschikt is
tot het maken van snijwerk; in droogte is het vrij duurzaam,
maar in de open lucht en in het water vergaat het spoedig.
De houtskool, die men er van verkrijgt, is goed tot teekeneu
en voor de vervaardiging van buskruit. De bloemen geven
veel honig; gedroogd cn als thee gebruikt, zijn ze een licht
zweetdrijvend middel.
Om dit alles planten wij hier te lande dezen boom ecliter
niet. Aan boomen , die groote bladen hebben, zitten gewoon-
lijk de bladen ver uit elkander; de Linde maakt hierop eene
uitzondering , daar de bladen vrij groot en dicht bij elkander
geplaatst zijn, zoodat hare takken eene aangename beschutting
voor de zonnestralen opleveren. Hare dikkere takken buigen
zich naar alle kanten , dragen weder dunnere , die loodrecht
oprijzen , en verminderen geregelder dan bij andere boomen in
omvang; door deze wijze van groei verkrijgt hare kroon een