Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
deel vergroeid met de middelnerf van een groot schutblad ,
dat wel een gewoon blad gelijkt, maar een geheel anderen
vorm heeft.
Bij de jonge takken vinden wij opperhuid, ha^t, schors,
hout en merg ^ even als bij die van deu Vlierboom, lleeds in
het eerste jaar is er eene houtlaag of een houten koker aan-
wezig , die het merg insluit; in het tweede jaar vormt zich
uit eene weeke sappige laag van celletjes , die tusschen het
lu)ut en deu bast ontstaan, eene tweede houtlaag, benevens
eene laag bast. Zoo gaat het elk jaar voort; telkens vormt
zich een nieuwe koker van hout om dien van het vorige jaar,
welke eerst nog week is , maar langzamerhand harder wordt.
De bast en schors worden daardoor naar buiten gedreven, en
daar de omtrek van den stam toeneemt, wijkt de buitenste
schors vaneen , zoodat er groeven ontstaan, die wij aan den
stam der Linde duidelijk waarnemen. De dunne opperhuid is
aan dien stam geheel verdwenen.
Het hout bestaat uit verdroogde en verharde cellen en bui-
zen , die geen voedingssappen meer doorlaten ; ook de bui-
tenste schors doet zulks niet en heeft voor den boom zoo
weinig waarde, dat sommige soorten ze zelfs laten vallen.
Het eigenlijke leven zit voornamelijk in dat sappige deel van
den stam, waaruit het jonge hout en de nieuwe bast ont-
staan, of met andere woorden, in de laag, welke nog niet
tot hard hout of droge schors is overgegaan.
Dat het harde hout voor de voeding des booms van weinig
of geen belang is, ziet men ook aan holle boomen, welker
stammen bijna al het hout missen en toch nog voortgroeien.
Wanneer nu een boom dwars doorgezaagd wordt, neemt
men zoo veel ringen rondom het merg waar, als de stam
jaren telt; want elke jaarlijksche houtlaag laat zich duidelijk
van de aangrenzende onderscheiden. Op deze wijze is het
gemakkelijk, den ouderdom van gevelde boomen te bepalen;
ook van levende stammen kan men zulks ten naaste bij doen;
daar men kan weten, hoe dik een jaarring van den eenen of
andoren boom iremiddeld is. Ook maakt men wel in een