Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tl^LEIDING.
liet gewoon lager onderwijs omvat volgens de Wet ook de
beginselen der hennis van de natuur. Eene beschouwing vnn
tic noodzakelijkheid of het nut dezer wetsbepaling heeft, nu
zij eenmaal bestaat, weinig belangrijks voor den practischen
onderwijzer; maar zooveel te meer houdt hij zich bezig met
het onderzoek naar de wijze, waarop hij aan het bestaande
voorschrift gevolg kan geven, 't Is zeer natuurlijk, dat zoo-
danig onderzoek aanvangt met de vraag: Wat beteekent
„beginselen der kennis van de natuur" als leervak in de
lagere school ? Eene onberispelijke definitie of juiste opgave
van den inhoud des begrips doet hier minder af dan een blik
op zijn omvang. Kennis van de natuur omvat alle weten-
schap , die zich bepaalt tot de verschijnselen, krachten en
levensvormen , welke de schepping voor onze zinnelijke waar-
neming aanbiedt, dus: de natuurkunde in engeren zin of
physica, scheikunde, de kennis der delfstoffen, planten en
dieren, sterrekunde, en wat al verder in nauw verband tot
deze vakken als afzonderlijke wetenschap beoefend wordt, zoo-
als : werktuigkunde, geologie enz. Ware er sprake van we-
tenschappelijke beoefening der natuurkennis, zoo zoude men
1