Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
gcns lot klapbussen of proppenscliieters cn tot andere aar-
digheden ; de gedroogde vlicrpit zelf komt dikwijls te pas,
wanneer men uiterst lichte lichaampjes noodig heeft. De tak-
ken van dezen boom, als stekken in den grond gestoken,
groeien zeer welig en zijn daarom zeer gescliikt, om binnen
korten tijd eene haag te vormen.
Hier en daar vindt men eene verscheideidieid van dezen
boom met diep ingesneden bladen , die daarom wel Peterselie-
vlier genoemd wordt.
De Vlier behoort tot de familie der KamperfoelieacJUigen,
die in ons land weinig soorten telt, van welke vooral de
Kamperfoelie en Sneeuwbal of Geldersche roos bekend zijn.
De IFilde Kamperfoelie (Lonicera Periclymenum) bloeit thans
in boschachtige streken, waar zij zich zoo dicht om jonge
stammen slingert, dat daarin zelfs schroefvormige sleuven
overblijven. Daar zij tot de heesters behoort, zijn hare sten-
gels houtachtig. De bladen staan kruiswijs tegenovergesteld ,
zijn elliptisch cn hebben een gaven rand. De geurige bloe-
men bestaan uit oen kelk met 5 tanden, eene bloemkroon
met eene lange buis, welke zich met 2 lippen opent, waarvan
de bovenste in 4 lippen verdeeld is, verder uit 5 meeldra-
den , die in de buis aan de bloemkroon gehecht zijn , en een
stamper met een lang dun stijltje, waaraan duidelijk een
stempel te zien is. De vruchten zijn bessen , die op een
hoop bij elkander zitten. De Kamperfoelie onzer tuinen (Lo-
nicera Caprifolium) wijkt alleen in de bladen van de AVilde
af cn kan haar des noods vervangen.
Tegenovergestelde bladen, kelk cn bloemkroon uit één blad
gevormd, meeldraden, die op de bloemkroon staan, en eone
bes als vrucht, zijn gemeenschappelijke kenmerken van de
leden dezer familie.