Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
Octwonc Vlier (Samhucus mgra).
In liet wild cn gekweekt komt de Vlierboom dikwijls voor
en levert met zijne Inge, vlak uitgebreide kruin inden bloei-
tijd een schoon gezicht op. Een takje met eenige bladen en
bloemen is dus gemakkelijk te verkrijgen.
Snijdt men een niet al te dun takje dwars of ook in de
len}i;te door, dan ziet men de bestanddeelen van eenen hout-
achtigen stengel, liet buitenste bekleedsel is eene grauwe,
eenigszins glanzige opperhuid^ die zich als een dun vlies Iaat
afnemen. Daarop voigt de donkergroene schors en de bleek-
groene of geelachtige bast, welke beide zich bijna als één
vertoonen; verder het hout en eindelijk in het midden het
weeke merg of de vlierpit. Naarmate de takjes jonger zijn,
ziet men tninder van het hout, maar valt het merg duidelijker
in *t oog. Wij willen dit onthouden en daar buiten ook
een ander boomtakje onderzoeken ; later zullen wij er weder
over spreken.
De bladen staan krniswijs tegenovergesteld. Ze zijn samen-
gesteld , gevind, elliptisch of ovaal met een spitsen top,
gezaagd.
De geelachtig witte bloemen zijn zoodanig geplaatst, dat
de bloeiwijze op een samengestelden scherm gelijkt; de oplet-
tende beschouwer bemerkt echter, dat er wel eenige (5) bloem-
stelen van één punt uitgaan, maar dat deze zich onregelmatig
verdeelen. W^ij zien liier een zoogennamden bijscherm. De
bloemen zijn klein; zij bestaan uit een kelk en eene stervor-
mige bloemkroon, die zich beide in 5 slippen verdeden,
5 meeldraden cn een stamper met 3 korte stempels op liet
vruchtbeginsel.
De Vlier wordt als eene nuttige plant in eere gehouden ;
de bloemen, de zwarte bessen, die de vrucht uitmaken, en de
i)ast worden als geneesmiddelen aangewend. Het hout van
oude stammen of takken is geelachtig wit, taai, hard en zeer
geschikt voor draaicrswerk en wiskimdige instrumenten ; het
jonge hout, waaruit het merg wordt gestooten, dient den jon-
7