Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
vrij groote, gezaagde blaadjes dragen. Het blad zou men
dus dahbel-dnetallig kunnen noemen. Dikwijls zijn de 3
blaadjes, die bij elkander staan, aan elkander gegroeid. Hooger-
op aan den stengel zitten ook bladen met sleehts 3 blaadjes.
De stengel is gesleufd en schiet wel op tot eene hoogte
van 5 a 7 palm.
De bloemen zitten in schermen vereenigd , en wel op eene
zeer regelmatige wijze. Van één punt gaan wel meer dan 12
bloemstelen uit, die zich ieder weder in een aantal kleinere
verdeden, welke elk een bloempje dragen. De bloeiwijze is
dus een samengestelde scherm.. De bloemen zijn zeer klein en
wit en zouden veel minder in 't oog vallen, indien zij niet
op deze wijze in grooten getale bij elkander geplaatst waren,
^len moet ze al goed bezien , om op te merken, dat de kelk
5 slippen heeft, de bloemkroon uit 5 bloembladen bestaat,
de meeUlraden 5 in getal zijn , en de enkelvoudige stamper
2 stijltjes heeft.
Het kost weinig moeite, een groot aantal planten op te
merken, die in bloeiwijze en samenstelling der bloem met
den Hancpoot overeenkomen. Zij vormen de familie der Scherm-
bloemigen, cn terwijl zij haar familietrek allen zeer duidelijk
vertoonen, kost het toch groote moeite, ze van elkander te
onderscheiden.
Het verdient opmerking, dat in deze familie de bladen ge-
woonlijk samengesteld zijn, dikwijls diep ingesneden, en met
eene min of meer duidelijke bladscheede voorzien. Een zeer
sterk verdeeld blad kunnen wij waarnemen aan den gewonen
Wortel of Peen (Dancus Carota), die ook tot deze planten-
groep behoort. De bladsteel begint dadelijk bij den wortel
en draagt aan weerszijden verscheidene paren blaadjes; het
blad is dus gevind. Deze blaadjes zijn , op zich zdven be-
schouwd , ook weder gevind; het geheele blad heet daarom
dubhel-gevlnd. Bezien wij nu de bladschijven der blaadjes ,
dan vertoonen deze zich zóó diep ingesneden, dat zij bijna
gevind schijnen, zoodat de bladen van de Peen bijna drievoudig!
of driem.aal-gevind kunnen genoemd worden.