Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
onki-iii(i, dat met zijne bladen of vruchten in liet levensonder-
houd van grootere of kleinere dieren moet voorzien , of dat,
schoon niemand het nog weet, den menseh van dienst kan
zijn. In allen gevalle is er ééne nuttige strekking van de
onkruiden aan te wijzen , waardoor zij van belang zijn in de
groote huishouding der natuur. Wanneer namelijk ergens
eene plek gronds onbebouwd ligt, wordt zij dadelijk met
allerhande onkruiden bezet, welker zaden uit de nabuurschap
overgebracht (bl, 42, 43), of eenigen tijd diep in de aarde
verborgen geweest zijn (bl. 67). Deze planten trekken veel
voedsel uit de lucht; wanneer zij dan op het bouwland onder-
geploegd of in den tuin ondergegraven worden , geven zij
meer aan deii grond terug, dan zij er aan ontnomen hebben,
en dienen alzoo als mest. Ook daar, waar zij van zelve
afsterven en vergaan, maken zij den grond vruchtbaar en
vormen zelfs over eene lange reeks van jaren eene uitmun-
tende laag teelaarde. Het kleine doet in de natuur dikwijls
irroote diensten.
Ilnueiiuot (Aegopodium Fodagraria) , Zevenblad, tcïlde
Vlier, Drieblad, Geitepoot, icilde Geer, Gerards-
kruid ^ Flierfaikruid, Uiers of Heers,
Wanneer tuin en veld in het vroege voorjaar de eerste
teekenen van een nieuw leven vertoonen, komt onder de
hagen , langs schuttingen , muren en slooten , vooral op be-
schaduwde plaatsen , genoemde plant te voorschijn , die hare
heldergroene bladen welig ontwikkelt en eene vrij groote uit-
gestrektheid gronds inneemt. Het is een lastig onkruid en
moeilijk uit te roeien, dewijl zijne onderaardsche stengeldeelen
ver onder de aarde voortkruipen , en deze bij het uitwieden
lichtelijk in den grond blijven. De bladen zijn samengesteld.
De lange, bijna driekantige bladstelen geven , wanneer zij
doorgebroken worden, een sterken reuk; aan den top ver-
deden zij zich in drie steeltjes, die elk 8 eironde of ovale.