Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
gekweekt voorkomen, maar in uitwendige gedaante vrij wat
verschillen. Als sierplanten in tuinen en potten kennen wij
vooral den Anjelier (üianthus Caryophyllus) of Nagelbloem ,
wel te onderscheiden aan den knoopigen stengel met blauw-
achtig groene, smalle, grasachtige bladen. Ook hier vindt
men een eenbladigen kelk met 5 tanden , die ongeveer een
vorm heeft als die der Koekoeksbloem , 5 bloembladen met
lange nagels, 10 meeldraden en eenen stamper, die uit een
vruchtbeginsel met meer dan één stijltje (2) bestaat. De zoom
der bloembladen is van vele kleine insnijdingen voorzien. Ook
de welbekende Duizendschoon (Dianthus barbatus), blijkt bij
nader onderzoek eeue verwante van den Anjelier te zijn en
behoort alzoo mede tot deze familie.
Onder de in 't wild groeiende Anjelierachtigen is er geen
algemeener plant dan de
Gemeene of witte Muur (Alsine media), hier en daar be-
kend onder de namen Mier, Muur, Murik, Hoenderbeet,
Erf, Vogelkruid. Het is een laag, tenger plantje, slaat aller-
wege in tuinen en bouwlanden als onkruid op, vormt geheele
zoden en bloeit het geheele jaar door. De meestal liggende
stengels dragen witte haartjes, die in eene rij geplaatst zijn ,
kleine, eironde, gaafrandige bladen en zeer kleine witte bloe-
men. De kelkblaadjes zijn grooter dan de bloemkroon; de
bloemblaadjes vormen eeu sterretje en schijnen lü in getal
te zijn, ofschoon de nauwkeurige onderzoeker er slechts 5
telt, die zeer diep ingesneden zijn. Niettegenstaande de ge-
ringe grootte der bloem ziet men toch met het bloote oog
duidelijk , dat hier 3 stijltjes op een rond vruchtbeginsel staan.
De gemeene Muur is een lastig onkruid. Onkruiden noe-
men wij alle planten , die zonder ons toedoen groeien, waar
wij ze niet wenscheu te zien, en waar zij hinderlijk zijn,
omdat zij de gekweekte planten benadeelen. Evenwel zijn de
vele planten, welke onder den naam van onkruid begrepen
worden , ook door God geschapen cn bezitten hel vermo-
gen , om zich binnen korten tijd snel te vermenigvuldigen.
Ook zij zullen dus wel eenig nut doen, cn zeker is er menig