Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
l4oekueUsbloeiii {Lijchnis flos cuculi) , Eiloof bloem ,
Plnksierbloem , Kraaiebloem , Uaanderikkehloem of
wilde Lychnis.
Deze plant groeit op vochtige gronden zóó algemeen en
valt zóó duidelijk in 'toog, dat zij bij de vermelding van
de meest bekende soorten niet achterwege blijven kan.
Plukken wij een plantje geheel uit den grond, dan zien
we even boven den wortel eene roset van langwerpige bladen.
Hoogerop aan den stengel staan eenige paren lancetvormige
bladen , die naar boven kleiner worden. Dewijl twee bladen
telkens op dezelfde hoogte zijn ingeplant, is hunne plaatsing
tegenovergesteld. Alle bladen zijn netwijs geaderd , gaaf van
rand en onbehaard.
De bloemen bevinden zich aan den top des stengels ; aan
den voet der bloemstelen vertoont zich een klein, smal schut-
blad. De bloem is reeds van verre te zien door hare helder-
roode kleur, te meer, daar de planten dikwijls in groote
menigte in de weilanden bij elkander staan. De kelk bestaat
uit één stuk , is klokvormig en loopt in 5 punten of tanden
uit. lilk der 5 bloembladen is met eene lange punt (nagel)
vastgehecht; de zoom is omgeslagen en in 4 smalle slippen
verdeeld, hetwelk aan de bloem een fraai en eigenaardig voor-
komen geeft. Zijn er eenige bloembladen weggenomen , als-
mede een deel van den kelk , dan zien wij in het binnenste
der bloem eenen stamper, die uit een langwerpig rond vrucht-
beginsel bestaat, waarop 5 dunne stijltjes geplaatst zijn om-
geven door 10 meeldraden.
Eene verscheidenheid van deze plant draagt witte bloemen.
Er worden nog twee soorten van Koekoeksbloemen in ons
land gevonden, de eene met witte, de andere met roode bloe-
men, welker bloembladen niet in 4, maar in 2 slippen ver-
deeld zijn , en waarin meestal of de stamper bf de meeldra-
den ontbreken.
De familie, waartoe de Koekoeksbloem behoort, is die der
Anjelierachtigen, waarvan vele soorten bij ons in 't wild of