Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Aanm. Men lierinnerc hier de beteekenis van versohd-
denheid en soort (bl. 35 , 55).
Een middel, dat men aanwendt, om jonge pUmten van
Hozen en andere heesters te verkrijgen , bestaat daarin , dat
men een jong takje (stekje, stekeling) afsnijdt en in den grond
steekt, waar het dan worteltjes schiet en als een heester
opgroeit; ook doet men zulks, door afleggers te maken, d. i.
takken van een heester, die laag zitten , naar den grond te
buigen en voor een deel met aarde te bedekken , zoodat bet
einde van den tak weder uit de narde steekt, liet deel, dat
onder de aarde is, schiet nu ook dunne worteltjes; de afleg-
ger wordt daarna van den heester gescheiden en maakt dan
eene afzonderlijke plant uit.
Wij hebben alzoo opgemerkt, dat de bloem groote over-
eenkomst heeft met het blad , en de wortel nauw verwant is
aan den stam, het is nu ook begrijpelijk, dat alles, wat wij
aan de plant beschouwen , in twee afdeelingen kan gerang-
schikt worden, namelijk: 1) siamachtige deelen, zoo als stam
(stengel, lialn)), tak, bloemsteel, wortel, wortelvezel, en 3)
hladachtige , zooals blad , schutblad , steunblad, omwindsel,
kelk, bloemkroon, meeldraad , stamper, vrucht. ïot slechts
twee hoofdvormen, stam en blad, kan men de duizenderlei
vormen terugbrengen , welke in het plantenrijk bestaan , en
waardoor men veel meer dan honderdduizend soorten van
elkander onderscheidt. EeJtheld in, verscheidenheid is een ken-
merk van alle werken Gods.
Niet alleen om het heerlijk genot, dat de Koos ons als
bloem aanbiedt, is zij eene belangrijke plant, maar ook door
het gebruik , dat er van gemaakt wordt tot de vervaardiging
van geneesmiddelen en weeldeartikelen. De bloembladen der
Hoos, kortweg rozenbladen genoemd, bevatten eene zeer aan-
gename vluchtige olie en leveren daarom de grondstof tot een
reukwater, rozenwater genoemd, dat in de landen rondom de