Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
gens den aard der taal, met juistheid te «preken en
te schrijven.
17. Eene welgeordende verzameling dezer taalre-
gels heet men spraakkunst.
18. AYij verdeelen de spraakkunst in vijf deelen :
Ic Zinsontleding, 2o woordgronding, woordvoe-
ging, 4e spelling en 5° zinscheiding.
ly. De zinsontleding handelt over de ontbinding
van volzinnen in zinnen en zinsleden.
20. De woordgronding handelt over de verschillende
soorten van woorden, hunne veranderingen, wijzi-
gingen en afleiding.
21. De tvoordvoeging handelt over de vereeniging
van woorden tot volziinien en over hunne rang-
schikking, overeenkomst en beheersching.
22. De spelling handelt over den vorm en klank
der letters tot lettergrepen, en van lettergrepen tot
woorden.
23. De zinscheiding handelt over het juist plaat
sen der scheiteekens.
EEESTE HOOFDSTUK.
beginselen der zinsontleding.
24. Een zin is een door middel der spraak in
woorden uitgedrukten zin der gedachten. *
» Sommigen gebruiken voor zin, vooral bij ^alogische analifse^
het in die bcteekenis geheel onhollandsche woord voorstel. Dit is
blijkbaar eene vertaling van het Fransche proposition, het Lalijn-
sche proposiiio, een woord , dat in de Logica eigenlijk alleen dc
gr07idstelling van een sluitrede beteek ent in tegenoverstelling van
de gevolgtrekking of het besluit. Die dat Fransche woord het
eerst zoo door voorstel vertaald heeft, schijnt niet geweten of be-
dacht te hebben, dat wij daarvoor liet woord stelling hebben.
Door het gebruik in schoolboeken, en bij het schoolonderwijs is
dat onhollandsche woord reeds zeer algemeen in zwang gekomen,
maar behoort hoe eerder hoe beter verbannen te worden. Prof.
Roorda, over Oa deelen der rede hl. R. Tioouwarden. Cr. T. N.
Suringar, 1852.