Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
>
INLEIDING.
1. De mensch is het eenigste onder alle gescha-
pene wezens, die met eeue redelijke ziel begaafd is;
daardoor is hij dan ook in staat om, over alles wat
hem omringt, na te denken, en deze gedachten ge-
regeld en op velerlei wijzen aan anderen mede te
deel en.
2. Denken is eene werkzaamheid onzer ziel, waar-
door deze van de dingen begrippen vormt, en daar-
door oordeelt en besluit. De onderscheidene wer-
kingen onzer ziel, geeft men verschillende namen.
3. Wij krijgen kennis van de dingen door een der
vermogens onzer ziel, namelijk: het kennisvermogen.
Het eerste wat wij doen is aanschouwen ^ maar aan-
schouwingen zijn nog geene begrippen. Om een be-
grip van een voorwerp te hebben, moeten we de
bijzondere deelen daarvan zamenvatten en vereeniijen
en zoo uit de deelen het beeld zamenstellen. Wij
geven aan de be^^rippen den naam van denkbeelden,
omdiit de gedachten in beelden zamengesteld zijn.
4. Verstand is het vermogen der ziel om begrippen
van de voorwerpen te vormen. Wanneer men nu
de dingen beschouwt, en ze ten opzigte van elkan-
der, bevestigt of ontkent, dan oordeelt men.
5. De mensch wil gaarne zijne gedachten aan an-
deren mededeelen. Dat kan hij door natuurlijke of
door kunstige teekens.
6. De natuurlijke teekens zijn: lagchen ^ weeneUj
gehaarmakingen enz,; de kunstige teekens zijïi:
den en afbeeldingen.
1
\

NEDERLANDSCUE SPRAAKKUNST;.^