Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
blijvende een goed vers taan baai- en wel geordend
woord zijn, zoo als: tevredenheid, bescheidenheid.
Het is dus tegen de taal te schrijven, tev redendheid,
bescheidendheid. JVelwillendheid mag niet veranderd
worden in welwillenheid, want neemt men heid van
het woord dan blijft er welwillend en niet welwillen.
292. De u wordt verlengd vóór klinkers of aan het
einde eener lettergreep door w, als: schuw, ruw,
of door verdubbeling; als: schuur, buur. Met de w
worden ook verlengd, ou, au, aau, eeu, en ieu;
als: vrouw, dauw, paauw, sneeuw en nieuw.
293. Hoofdletters worden gebruikt in:
I". aan het hoofd of begin van zulke woorden, die
men van andere onderscheiden wil; spaarzaamheid
zij echter aanbevolen, daar men anders net doel mist.
2°. aan het begin van iederen volzin, ook na een
uitroep- of vraagtecken, wanneer deze den zin sluiten.
3®. alie eigennamen van menschen, volken, lan-
den, zeeën, steden, maanden, dagen, enz., zij mo-
gen zelfstandig of bijvoegelijk voorkomen; de Flan-
sche tuin.
4«. wanneer een zelfst. n.w. eene bepaalde betee-
kenis krijgt, welke uit den spraakkunstigen zin niet
kan opgemaakt worden; bijv.: de Tijd, vader der
Eeuwen, de Zaligmaker overwon den Dood.
5". alle eerenamen, titels enz., moeten met eene
hoofdletter aanvangen, als mede het begin van alle
titels van boeken, bekende of uitmuntende pracht-
werken , namen van schepen en denkbeeldige wezens,
die als personen worden voorgesteld.
6®. in dichtmaat begint iederen regel met eene
hoofdletter.
VIEBDE HOOFDSTUK.
WOORDVOEGine.
294. Oüi eeue ta&l te kennen en haar goed te ge-