Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
5i)
270. Medeklinkers zijn die letters, welke men niet
kan uitspreken zonder een klank; de mensch hgzit,
buiten den mond en het verhemelte, geen andere
werktuigen dan den strot, de tong, lippen en tan-
den; van daar dat men de medeklinkers verdeelt in:
keelletters, als: ch, g, eii k;
tongletters, als: d, t, l, n, en r;
lipletters, alsb , p, f, m, v , en w ; en
tandletters, als : s en z.
De h en j kunnen eigenlijk niet als medeklinkers
aangemerkt worden.
271. Ecnige dezer medeklinkers worden verwant-
schapte genoemd, omdat zij in aard en vorming ge-
lijk zijn en alleen in scherpte van uitspraak ver-
schillen; zij zijn: b en p, ƒ en v, (ie,) ch en g,
rf en s en s.
272. Uit de zamenvoeging der enkele letters ont-
staan lettergrepen en woorden.
273. Eene lettergreep is een verstaanbare klank,
welke met eene enkele opening of sluiting van den
mond wordt uitgesproken. Uit lettergrepen ontstaan
woorden.
274. Een woord is eene verstaanbare uitdrukking
van eenig denkbeeld, welke in eene ademhaling
uitgesproken wordt, en heeft zoovele lettergrepen als
er noodig zijn tot opening van den mond; bijv.:
kind, weldra , vertwijfeling.
275. De woorden zijn eenvoudig of zamengesteld.
Kunnen de deelen niet in woorden opgelost worden
dan zijn ze eenvoudig, als: groot, huis.
276. Zamengesteld is een woord , als het van twee of
meer woorden gevormd is, bijv: huisdeur, hondenhok.
277. Om zuiver te schrijven moet men alle Neder-
landsche woorden goed kunnen spellen. Hier vol-
gen eenige regels over de spelling.
278. Eene lettergreep mag nimmer op aa of uu
eindigen; men schrijve Jarew, muren.
Eene lettergreep mag niet op v ofs eindigen , om-
d;it deze te zacht zyn voor eindletters.