Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
schecve,
sleè (slede),
smeeken,
snee (snede),
spree,
steê (stede),
steenen,
fzuchten, ste-
nen) ,
streelen.
Tafereelen,
teeder,
teeken ,
teekenen ,
teenen,
teeder,
twee,
tooneelen,
thee.
veeme,
veenen .
veeten ,
vermeêren ,
vleeschen, wond heeler,
voordeelig, wreeder.
vreê (vrede). Zee,
vreezen. zeeman.
Wee, zeepen,
weeken zeeren,
(zachtmaken), zeever,
weemoedig, zweemen,
weenen, zweepen,
weezen (m. zweeten.
van wees),
wijsgeeren ,
26t). Woorden welke met oo geschreven worden:
Alzoo.
Betoogen,
bloohartig,
hlooten ,
blooter,
boogaard,
hoornen,
boonen ,
booten ,
booze,
hro den.
Dooden ,
doopen ,
doove,
doozen ,
droogen,
dror)men ,
droopen.
Echtgenoo
ten.
Gedoogen,
gelooven,
goochelen ,
grooter.
Hooger,
hoopen (ver-
zameling ,
hopen, wen-
schen),
hooren ,
hoovaardig,
hoozen.^
Joolen.
loogen,
loomer,
loonen ,
loopen ,
loover,
loozen.
Slooren,
mooten.
Nooden ,
nooten, (mu
Onnoozel,
Kleinoodeti,
knoopen,
kooien
(groenten, oogen,
kolen, VQur) oolijk,
oomen ,
ooren.
koonen,
kooper,
kooper,
(koopman),
koper, me-
taal),
koozen,
kroonen.
Loochenen,
looden ,
i'ooten, (m.
van poot),
poozen,
potlooden.
Roode,
rooken ,
rooven (ste-
len),
Schoonen,
schooten, (m.
van schoot),
sloopen,
slooten.'m.
van sloot),
snoode,
stoomen,
stoopen,
stooten ,
stroo,
strooken,
stroomen ,
strooper.
Talloozer,
toornen,
tooneel,
toonen,
tooveren,
troonen.
Vloo,
vooze.
Zoo ,
zoomen.