Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
(Jighedeii of bedieningen; als: j4nna, Keizerin,
naaister, kamenier.
2°. woorden die op heid eindigen, als: goedheid;
enz.
die eindigen op ij, mits zij geen voorafge-
voegd ^e hebben; als: brouwerij, maatschappijenz.
Alle woorden, welke op ei eindigen, die geen
mannelijk voorwerp of mannelijke bediening te ken-
nen geven; als: pastei, sprei, wei, blei, enz. uit-
zondering zijn ei en galei, dat onzijdig, en kei,
lakkei, malvezei en rei, welke mannelijk zijn;
de namen der letters; als: eene a, eene s; enz.
6". de namen der hoofdgetallen als zelfstandig
voorkomende; bijv. eene drie, eene negen; enz.
7o, alle woorden op ing uitgaande, en afgeleid
zijn van een zegwoord; als: wandeling, zegening,
drukking,
8®. alle woorden op st. uitgaande en van een zeg-
woord afgeleid; als: gunst, winst, kunst, vangst; ^nz.
9®. woorden, die op ij uitgaan, en eenen staat,
eene bediening of werking aanduiden : waardij,
dieverij,
10®. woorden die op de, te, es, nis en uw eindi-
gen; als: vreugde, laagte, zondares, ergernis, scha-
duw; uitzonderingen; vonnis, vernis, en getuigenis.
11®. de z. nw. die van den verl. tijd der zegwoor-
den zijn afgeleid; als: spraak, magt, breuk,
107. Onzijdig zijn:
1®. Alle namen van landen, steden, dorpen of
plaatsen, die zonder de of den gebruikt worden ;
de Haag, de Betuwe, de Lemmer, uitgezonderd.
2®. alie verkleinwoorden, als: het paardje,
3®. alJe woorden, welke de stof van het delfstof-
fenrijk aanduiden; als: het lood, het goud, het
ijzer, enz.
4®. alle zegwoorden in de onbepaalde wijs: het
springen-,
5®. alle bijv. nw. worden als zelfstandig gebruikt:
het sehoone ,