Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
# >
1. ZelfstaiKÏ/ge'1V;iJiijiwoorden ,
2. Lidwoor
3. Bijvoege/ijt4ji4ia£ini\voorden ,
4. Voorna^wooi'den , v-t^P
5. Zeg woelden,
6. Deehvoo\sfn ,
7. Telwoorc
8. Bijwoorden,
9. Voorzetsels,
10. VocgAvoorden en
11. Tusschenwerpsels.
87. De deelwoorden en telwoorden zouden gevoe-
gelijk onder de Injvoegelijke naamwoorden gerekejid
kunnen worden.
J. Over de zelfstandige naamwoorden.
88. Zelfstandige naamwoorden zijn de namen van
alle voorwerpen aanwezig of denkbeeldig.
89. Tot de wezenlijke bestaande voorwerpen be-
hooren: kantoor, lessenaar, paard, enz. Tol de
denkbeeldige: smart, vreugd, luiheid, gehoorzaam-
heid, enz.
90. De zelfst. nw. worden verdeeld in eigene en
algemeene, zamengestelde en verkleinde.
91. Eigen, znw, zijn alle eigennamen van menschen ,
landen, rivieren, enz. j en drukken bepaaldelijk een en-
kel voorwerp uit, als: Europa, Willem, de Rijn.
92. Gemeene zelfst. nw. zijn dezulke, welke op
* Dit L.itijnsclie woord verbum (het Franschc verle) heeft men
in onderscheiding en tegenoverstelling van nomen (het Fransche
nonC) of naamtooord, in het Nederduitsch door werkwoord ver-
taald. Deze vertaling is onjuist. Nomen heteekent naam cn ver-
bum beteekent woord. Doch, daar woord in het Nederduitsch
eene benaming van geheel algemeene beteekenis voor alle bestand-
deelen der rede is, zoo kon daarmee niet gevoeglijk een bijzondere
soort van woorden beteekend worden ; en daarom heeft men dan
nomen door naamwoord, en verbum ^ omdat het, veelal ten min-
sten, een werking beteekent, ^oor werkwoord Roorda,
over de deelen der rede, bi. 74.
2