Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
If)
ccne ziekte der /iel en een bederf voor ons onsterfe-
lijk deel. — De reden , dat hij voor de hem aange-
bodene betrekking bedankt heeft, moet zijn, dat hij
niet heeft kunnen besluiten een werkkring te aan-
vaarden , die noodzaakt te arbeiden, dat het kraakt,
zonder dat er eenigen tijd tot uitspanning overblijft;
zoodat hij te zorgen heeft, dat hij langs een ande-
ren weg zijn levensonderhoud vinde.
Voor het zedige gelaat
Der zaclitmoedigheid bezwijken
Wraakzucht, tweedragt, twist en baat;
Alle grim migbeden wijken
Uit bet zalige gewest,
Daar zij baren zetel vest.
Zijn scboone woorden hoog te roemen ,
Wel schrijven heeft ook zijn bescheid j
En frnaije letteren zijn bloemen,
Die met goê reden staan te noemen
Een zwygende welsprekendheid.
TWEEDE HOOFDSTUK.
woordgroif diivg.
83. Woordgronding is in het algemeen de kennis
van den aard, de eigenschappen, de afleiding en
de beteekenis der woorden.
84. De rede, waardoor wij onze gewaarwordingen
en voorstellingen uitdrukken, is dus zamengesteld
uit volzinnen , de volzinnen uit zinnen, en deze uit
woorden , die men in verschillende soorten verdeelt.
85. Men kan de woorden verdeelen in woorden
ter benoeming van voorwerpen, die men naatniooot'-
den heet; en woorden ter uitdrukking van bestaan
of wijziging van dat bestaan, en die men zegwoor-
den heet.
86. Men verdeelt over het algemeen de soorten van
woorden in :