Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
kuniien onderwerp, gezegde, voorwerp en Ijepuliii-
gen nader bepaald worden.
Bepaling van liet onderwerp :
De zoon van den tuinman plukt appelen.
De knecht van den boer verkoopt melk.
Een man van verdienste is niet trotsch.
De inzameling voor noodlijdenden is groot.
Een blik naar den hemel geeft rust in het gemoed.
Bepaling van bet gezegde:
Het zonnelicht valt door het venster in de kamer.
De onschuldige moet dikwijls oni den schuldige lijden.
Vele dampen stijgen uit de aarde.
Zonneschijn volgt na regen.
Bepaling van het voorwerp:
De jongen leest de boeken van den meester.
Men heeft eindelijk het nieuwe buis in de Voor-
straat afgel)ouwd.
Ik zag de fraaije paarden uit den koninklijken staJ,
De voortbrengselen der natuur wijzen ons de groot-
heid van onzen Schepper aan.
De glans der zon overtreft den glans vaii het
fraaiste goud.
Bepaling van de bepaling:
De vogels zijn vrolijk bij het aanbreken van den dag.
De knaagdieren schaven met hunne platte tanden
aan het voedsel der gewassen.
Een mensch met groote zucht naar rijkdom wordt
dikwerf een gierigaard.
3Ien vindt in de verzamelingen van natuurlijke
voortbrengselen dikwijls voorwerpen van de zeldzaam-
ste soort.
2, ZamengevattG zinnen.
55. Een zin is zamengevat o{ ineengevat ^ wanneer
daar in twee of meer onderwerpen, of gezegden, of
bepalingen van denzelfden naam bij elkander ge-
voegd en te zamengevat zijn.