Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
41. Meu ziet hieruit dat de twee deeleii vau een
zia niet altijd door een zelfstandig naamwoord en
een zegwoord aangeduid worden. Men kan tot on-
derwerp stellen al, wat men als zoodanig beschouwt;
vvant hetgene men als onderwerp stelt, wordt dan
als eene zelfstandigheid aangezien, en dus als een
begrip van zijn aangemerkt, en het gezegde kan,
als het oordeel over het onderwerp aangewezen wor-
den , of door het bestaan te kennen gevende zeg-
woord zijn met eenige verdere uitdrukkingen of door
een zegwoord verbonden zijn. '
42. liet onderwerp kan aangeduid worden, door :
1". Zelfstandige naamwoorden, 2". Bijvoegelijke
naamwoorden, 3». Voornaamwoorden, 4°. Door de
onbepaalde wijs der zegwoorden en 5". Door andere
soorten van woorden.
43. Het gezegde kan aangeduid worden door:
1°. Zegwoorden, 2». Door een bijvoegelijk naam-
woord met het woord ^y» verbonden , en Si^. Door een
zelfstandig naamwoord met het woord ay/t verbonden.
44. Voorbeelden voor het onderwerp:
1"=. Door zelfstandige naamwoorden. Haarlem is
net. — Banken zijn gemakkelijk.— De bloem bloeit.
2°. Door bijvoegelijke naamwoorden. Groen is zacht. —
Schoon is eene hoedanigheid. — Liefderijk is eene
eigenschap.
3. Door voornaamwoorden. Wij zijn sterfelijk. —
Hij leert. — Zij spelen.
i". Door de onbepaalde wijs der zegwoorden. Te
geven is edelmoedig. — Te bedelen is schandelijk.
6°. Door andere soorten van woorden. Ja is een
bijwoord. — Maar is een voegwoord. — Drie is oneven.
45. Voorbeelden voor het gezegde:
1'=. Door zegwoorden. Wij zijn. — De olie brandt.—
De bescheidenheid behaagt.
2". Door een naamwoord met het woord zyn ver-
bonden. — De peer is smakelijk. — De diamant is
liard. — De hond is getrouw.