Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
achter zich, dan wordt alleen dit laatste verhogen;
bijv.: van welk eetien man spreekt gij?
177. De aanwijzende voornaamtvoorden, duiden de
personeti of zaken als met den vinger aan; zij zijn:
deze, dit, die, gene, dat, dezelfde, hetzelfde, de-
gene, het gene, diegene, datgene^ zulk, dergelijk,
dusdanig, zoodanig; enz. Sommige dezer voorn. w.
nemen net woordje een voor of achter zich; als:
iedereen, een ieder.
178. Sommige dezer voorn.w. zijn met een bepa-
lend lidwoord zamengesteld; als: degene, hetzelfde.
179. Die niet zamengesteld zijn, zoo als: deze, dit,
gene, die, dat, worden als de lidwoorden verbogen;
de overigen als bijvoegelijke naamwoorden.
180. VVij zullen hier eene verbuiging laten vol-
gen van deze en gene.
E n ke Ivo u d.
M a n n e 1 ij k : V r o u w e 1 ij k : O n z ij d i g:
1. deze; gene; deze; gene; dit; gene;
2. dézes; genes; dezer; gener; dezes; genes;
3. dezen; genen; dezer; gener; dit; gene;
4. dezen, genen. deze. gene. dit. gene.
Meervoud.
1. deze; gene; deze; gene; deze; gene;
2. dezer; gener; dezer; gener; dezer; gener;
3. dezen; genen; dezer; gener; dezen; genen;
4. deze, gene. deze. gene. deze. gene.
Voorbeeld van verbuiging van zoodanig.
Enkelvoud.
M a n n e 1 ij k : V r o u "w e 1 ij k : O n z ij d i g :
1. de zoodanige tuin; de zoodanige bloem; het zoodanige huis;
2. deszoodanigen tuins; der zoodanige bloem; des zoodanigen huizes;
3.4enzoodanigen tuiu: der zoodanige bloem; het zoodanige huis;
4. deu zoodauigen tuin. de zoodanige bloem. het zoodanige huis.
Meervo ud.
1. de zoodanige tuinen ; de zoodanige bloemen ; de zoodanige huizen;
2. derzoodanige tuinen; der zoodanige bloemen; der zoodanigen huizen;
3. den zoodanigen tuinen; der zoodanige bloemen; den zoodanigen huizen;
4. de zoodanige tuinen.de zoodanige bloemen, de zoodanige hnizen.