Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Auteur: Maas, J.P. van der
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1855
Opmerking: 1. Zinsontleding. 2. Woordgronding. 3. Spelling en uitspraak. 4. Woordvoeging. 5. Zinscheiding
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-93
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204217
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: ingerigt naar de behoefte van onzen tijd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij den Uitgever dezes ü. L. BRINKMAN, Hartenstraat,
te Amsterdam, ziet mede het licht:
C. A. Engelbregt. D. Burger, Jr., Rudimenta latina,
denuo ediderunt............ ƒ 1,25.
Ciceronis, Cato Major, sive de senectutej in usum scho-
larum; edidit J. J. de Gelder.......// 1,—.
Ciceronis, Laelius, sive de Amlcitia dialogus, in usum
scholarum; edidit J. J. de Gelder.....u 1,25.
P. Terentii Afiïi , Comoediae, editit A. G. v. C a p e 1 i e // 0,60.
Barbauld, Hymns in prose for children, met de vertalingen
in het Fransch, Duitsch en Nederduitsch, door A. L. C.
Coquerel, N. G. van Kampen en J. Teissedre
TAnge................ 1,25.
Hetzelfde werk voor schoolgebruik. Alleen in het Neder-
duitsch................. 0,'20.
KaMpER, Uebungsbuch für Elementar Schulen zum Lesen-
lernen geschriebener und lateinischer Schrift; in sthr ver-
schiedenen Handschriften abgedruckt. Nebst einem kurzen
Unterrichte im Briefschreiben zugleich als Müster zum
Scliönschreiben.......,.....tt 1,20.
Bredow, Merkwürdige Begebenheiten aus der allgcm. Welt-
geschichte, ter vertaling in het Nederd. en Kransch u 0,90.
P. II. witkami', Handboekje der Aardrijkskunde van het
Koningrijk der Nederlanden , het Groot-Hertogdom Luxem-
burg en de Bezittingen der Nederlanders buiten Europa,
2 veel verm. druk...........// 0,50.
- Handboekje der Aardrijkskunde van Eu-
ropa, enz. Eerste stukje.........// 0,55.
Tijdtafel der Vaderl. Geschiedenis// 0,15.
J. P. van der Maas, Jr., Leesboek voor de jeugd, in
den vorm van zamenspraken.......n 0,20.
—---Grondbeginselen der Aardriiks-
kunde van de Ned. O. I. bezittingen . ... u 0,10.
H. Slüyters, Keur van Rekenk. Voorstellen, ter herhaling en
uitbreiding van het geleerde bij eenigzins gevorderden // 0,20.
- Antwoorden daarop......u 0,10.
- Oplossing op de Keur , enz. . . . w 0,40.
\V. J. van der Vegt, Eerste besinselen der Fransche taal.
Een Leerboekje voor jeugdige Leerlingen. Tweede verb.
en verm. druk. . . . .........// 0,25.
Atlas van het Koningrijk der Nederlanden, hetGroot-
Hertogdopa Luxemburg, cn de Bezittingen der Nederlan-
ders in Azië, Afrika, Amerika en Australië,in 17 Kaarten.
Uitgegeven door het Nederl. Onderwijzers-Genootschap ,
Afd. Noord-Holland. In koper gegraveerd, door D. Veel-
waard, Jr., op best zwaar velin papier gedrukt, zeer
net gekleurd, met eenen fraaijen in kleuren gedrukten
Titel voorzien cn gebonden in gr. 8 . in zwart Callicot
Band, met vergulden Titel op het plat . ... » 1,50.
Kleine Landkaarten, inzonderheid voor schoolgebruik,
uitgegeven door de gewestelijke Vereeniging Noord-Hol-
land, van het Nederl. Onderwijzers-Genootschap, a 5 Ct.
het stuk.