Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ter goud, als men 2,5 kub. millimeter op eene
waarde rekent van 8,5 cent.
32. Voor een stukje land, 8 are groot, heeft iemand
98 gl. betaald. Hoeveel zou hij tegen denzelfden
prijs moeten betalen voor 6 hektare 12,5 are "?
33 Voor een stukje hout, 7,5 kub. decimeter groot, is
3,90 gl. betaald; hoeveel zou men naar dien pi'ijs
moeten geven voor een balk, die 2 M'. 84,5 d.M^.
inhoud heeft ?
34. Hoeveel kub. meter bedraagt 't volgende te zamen:
7,5 kub. decimeter ; — 2 kub. meter 875 kub. centi-
meter 12,5 kub. millimeter; — 2846 kub. centi-
meter; — 1625 kub. decimeter 16 kub. millimeter ?
35. Als men van deze som driemaal 't vijfentwintigste
deel afneemt, hoeveel blijft er dan over ?
36. En als men bij die rest weder 't 0,25 gedeelte van
0,08 X 2 kub. M. 64,5 kub. d.M. optelt, hoeveel
bedraagt dan de som?
37. De vloer van zekere school is 12,5 meter lang en half
zoo breed ; hoe groot is de vloer van die school ?
38. Die vloer bestaat uit planken, die 3 M. 125 m.M.
lang en 2,5 d.M. breed zijn. Hoeveel van die plan-
ken zijn er aan gebruikt?
39. Een stuk land, 25,2 dekameter lang en waarvan de
breedte 't achtste deel van de lengte bedraagt, is
met aardappelen bepoot. Hoeveel H.L. brengt dat
stuk op, als de are 2,75 hektoliter oplevert ?
40. Van die aardappelen wordt 't 0,4 gedeelte en 0,977
H.L. verkocht tegen 2 gl. den H.L. en voor de rest