Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
halven cent voor den vierk. decimeter moet betalen?
23. De vloer van eene school bestaat uit 16 planken, die
ieder 2 vierk. meter 7,5 vierk. decimeter, en 24 plan-
ken, die ieder 1 M'^. 52,5 d.M^. groot zijn. Hoeveel
^ vierk. meter is die vloer groot ?
24. Een timmerman heeft drie balken liggen; de eerste is
groot 2 kub. M. 48 knb. d.M. ; de tweede is 1 kub.
meter 84 kub. decimeter grooter en de derde is maar
half zoo groot als de tweede. Hoeveel bedraagt de
inhoud van die balken te zamen ?
25. Van een molenas, die 5 kub. meter 86,8 kub. de-
cimeter groot is, gaat bij 't Ijewerken driemaal 't
zestiende deel verloren. Hoeveel kvib. meter hout
blijft er aan die as'?
26. Een muur, die 36 kub. M. 879 kub. d.M. inhoud
heeft, is gemetseld van steenen, die anderhalven kub.
decimeter inhoud hebben. Hoeveel steenen zijn er
aan dien muur gebruikt ?
27. Hoeveel blokjes van 7,5 kub. centimeter zou men
noodig hebben om eene ruimte te vullen van 9 kub.
meter ?
28. Als men van 27 kub. meter 75 kub. decimeter en 250
kub. centimeter eerst afneemt 't 0,24 gedeelte en na-
derhand nog 't 0,3 gedeelte ; hoeveel blijft er dan
nog over?
29. En hoeveel zou de waarde van dat overblijvende
gedeelte wezen, als men de kub. centimeter rekent
op 2,5 cent.
30. Reken eens uit, hoeveel er van een M'. overblijft,
als men er eerst 't achtste en daarna nog 't zes-
tiende gedeelte afneemt.
31. Bereken eens de waarde van anderhalve kub. decime-