Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scanScanned page
A. VAX der Hoeven-, Manuel de Lecture et de Conver-
sation française, pour les commençants. Tome
premier, huitième édition f 0,45
Tome second, troiséme édition ^ 0.60
Tome troisième 0 50
n. W. IlEüVEL, De Wyde, AVijde, Wereld. Aardrijksk. " '
Schetsen v. d. hoogste klassen der volksschool.
Geïll. Deel I Nederland2edr.. DeelII Europa
2e dr., Deel III Vreemde Werelddeelen, p.deeltje „ 0,45
Jan C. W. Ising, Vraagstukken en Vormen voor de
voorbereidende klasse tot de H. Burgerschool „ 0,25
M. K. ï>e Jong, Robinson Crusoe. Een leesboek voor de
Lagere School. Bewerkt naar den vij.tienden
druk van Campe. Kyk Geïllustreerd „ 0,30
P. Kat Pzn., Kleine Nederlandsche Spraakkunst, 6e druk „ 0,30
WoordenlijsUe der Nederlandsche Taal „ 0.30
A. ÏI. Kloosterman, Tiendeelige Getallen. Verzamel.
van methodisch gerangschikte opgaven voor
het derde en vierde leerjaar' „ 0,25
, „ Gewone Breuken. Verzameling van methodisch
gerangschikte opgaven voor het vierde en
vijfde leerjaar ^ 0,20
J. Kookings, Oppervlak en Inhoud. Practisch Rekenboek
over Vormleer, 4e druk „ 0,30
„ Puntenlijst voor de Gewone Lagere School,
tevens ingericht tot het opteekenen der be-
handelde leerstof „ 0»25
Idem voor Scholen M. U. L. O. „ 0,35
H. Kroes, le en 2e Jaartallenboekje, per deeltje „ 0,07^/2
Dr. C. te Lintum, iDe Beginselen der Geschiedenis.
'Met vele illustr., 2 deeltjes, 2e dr., per deeltje „ 0,40
A. Mout en J. J. tek Have, Kaarten van Nederland ter
invulling, Methodisch bewerkt, 12 Kaarten
in omslag „ 0,45
Prijs per Kaart afz. „ 0,05
C. C. Regt, De Herhalingsschool. Keur van Rekenk.
Vraagst. en Oef. met aanwijzingen en toelich-
tingen voor de hoogste klassen der lagere
school en herhalingsscholen „ 0,25
Jos. Scheidel Jr:, Vereerend Getuigschrift voor getrouw
Schoolbezoek, enz. ^ 0,25
50 ex. f 10,—, 100 ex. ƒ18,—. 200 ex ƒ32,50.
J. A. Schutte, Schrijf zonder fouten. Nieuwe taaloefenin-
gen voor de Lagere School, 4 deeltjes à „ 0,25
J. A. Vermeulen, Lezen en Stellen. Een serie Lees- en
Steloefeningen voor de Hoogste Klassen der L.
School. Leesb. I ƒ 0,25, Leesb. II, III en IV à „ 0,40
Steloefeningen beh. b/h. ie en 2e Leesboek „ ,, 0,20
Steloefeningen 3e „ 4e „ „ „ 0,20