Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
D. Boswijk, H. Scheepstra en W. Walstra, Thieme's
Ie Teekenaflas van Nederland
Cahier bij bovenstaand
„ Thieme's 2e Teekenatlas, De Landen van
Europa en de Werelddeelen
Cahier
'D, Boswijk en \V. "Walstra, Ons Taalboekje. De een-
voudigste spel- en taalregels voor de Lagere
School, 2e vermeerderde druk
j, Kleine Spraakk. vooral ten dienste \ h Meer
Uitgebreid Lager Onderw, vierde herz, druk
„ Vragen en Opgaven bij de Kleine Spraak-
kunst, 2e druk
D. de Bruin Jr., Eenvoudig Rekenboek voor het reke-
nen uit het hoofd en cijferen in Lagere Scholen
3 stukjes ;i
„ Antwoorden
^ Cyferen van één tot Duizend in aansluitiog
bU het Eenvoudig Rekenboek Ie stukje ƒ0,15,
2e stukje f 0,15, 3e stukje f 0.20, 4e stukje
J. n. Colenbrander, Nieuwe Leermiddelen voor het
Aanvankelijk Leesonderwijs (letterkaartjes,
letterdoosjes en legplankjes). Er zyn 40 ver-
schillende strooken met de letters, welke bü
het aanv. leesonderwijs moeten worden geleerd,
bedrukt. Op een strook komen 10 of 5 geiyke
letters voor. De prys per stel (1 doosje, 1
plankje en 40 letters) voldoende voor één
leerling bedraagt: by 10 stel tegelijk
. 20 „
» 3Q „
„ 40 „ en meer
„ De Kleine Lezer. Een achttal boekjes voor
het aanvankelyk leesonderwys met vele
Illustratiën. Uitgegeven onder toezicht van
J. Kögnings, Schrijver van „de School"
Prys Ie en 2e dl.tje2e dr./'0,15; 3e-8e ditje 2edr.
Hierby behoort: Het Leeren Lezen. Hand-
leiding voor het aanv. Leesonderwys
Aan deze serie is een stel wandplaten toege-
voegd, waarvan de prys ia (7 stuks)
opgeplakt 20 ct. per stuk hooger.
„ In bonte Rij. Een leesboek voor School en Huis
W. J. C. Degöeler, J. F. Kothfusz en W. Walstra,
Thieme's Steilschrift in 8 nummers. 2e dr. Per No.
A. vax der Hoeven, De Beginselen der Fransche Taal
Ie stukje ITe verbeterde druk
2e stukje 12e verbeterde druk
3e stukje 11e verbeterde druk
4e stukje 7e verbeterde druk
5e stukje 5e verbeterde druk
f 0,35
„ 0,15
. 0,35
„ 0,15
„ 0,35
„ 0.35
„ 0,50
„ 0,26
n 0.20
« 0,25
„ 0,50
„ 0,45
, 0,40
„ 0,35
n 0,20
„ 0,90
„ 2,25
» 0,30
« 0,10
« 0,30
„ 0,40
„ 0,60
. 0,70
n 0,80