Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
inhoud van 0,6993 M-'., terwijl zijn soortelijk ge-
wiclit 0,9 bedraagt. Keken nu eens uit, hoeveel
M-'. de andere groot is, als 't soortelijk gewicht
daarvan 0,7 is.
266. Een boer liet eene sloot graven, 28 M. lang,
1,25 M. diep en gemiddeld 2,5 M. breed. Hij be-
taalt er 63 gl. voor ; zeg eens, hoeveel de boer per
stère gegeven heeft.
266. Een houten kubus weegt 106,25 kilogram, en 't
soortelijk gewicht van het hout is 0,85. Nu kunt gij
zeker wel den inhoud van dien kubus berekenen;
maar kunt gij ook uitrekenen, hoe groot zijne
oppervlakte is ?
267 Voor een stukje grond, groot 1 vierk. D.M. en
25 vierk. M., heeft iemand 12 gl. betaald. Nader-
hand koopt hij tegen denzelfden prijs een stukje,
dat 36,5 M. lang en 12,5 M. breed is. Hoeveel
moet hij daarvoor betalen ?
268 De vier muren van een rechthoekig gebouw hebben
te zamen, van buiten gemeten, een oppervlakte
van 252 M-'. Als gij nu weet, dat die muren een
hoogte hebben van 3,6 en dat 't gebouw 12,5 M.
breed is: kunt gij dan berekenen, hoe lang 't is ?
269. Do wielen van een rijtuig hebben eene middel-
lijn van 1,4 meter. Hoe menigmaal moeten die
omdraaien om een weg af te leggen, die 7 kilo-
meter 70 dekameter 8 meter en 8 decimeter lang
. is ■? (Middellijn : omtrek = 7 : 22 ; dat wil zeggen :
als de middellijn 7 M. lang is, dan is de omtrek
22 M. lang.)
270. Een koopman heeft 25 balen koffieboonen gekocht,
ieder wegende 62 K.G., tegen 96 cents de K.G.