Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
44,50 gl. tien H.L. Eeken eens uit, hoeveel hij
voor een hektoliter van de rest ontvangen
heeft.
258. Een koopman heeft eene partij koopwaren gekocht,
groot 7860 K.G., tegen 7,5 stuiver de K.G. Bij
den verkoop bemerkt hij, dat zij een halve H.G.
per K.G. gekrompen zijn. Zoo hij nu toch 412,65 gl.
op de partij wint: zeg dan eens, tegen hoeveel hij
de 5 H.G. verkocht heeft.
259. Voor 125 duizendste deelen van een H.L. koren
heeft iemand 1.05 gl. betaald. Naderhand kocht hij
eene partij, die 750 maal zoo groot was, doch moest
toen 40 cents per H.L. meer geven. Hoeveel heeft
hij voor de laatste partij betaald ?
260. Van een stuk laken heeft 't 0,75 gedeelte eene
lengte van 52,5 M. Hoeveel is de waarde van dat
stuk, als men voor 1,25 M. 2,5 rijksdaalder moet
betalen ?
261. Een heer had 16 arbeiders gedurende 4 dagen in
't werk en betaalde hun 73,60 gl. Naderhand had
hij 24 arbeiders in 't werk gedurende 6 dagen,
en gaf hun ieder 15 cents loon per dag meer.
Hoeveel heeft hij aan die laatste arbeiders in
't geheel betaald?
262. Een zandschipper heeft 12 JP 7.50 d.M'. zand ge-
laden ; hij verkoopt het tegen 4,5 cent de 50 d.M''.
Hoeveel heeft hij te ontvangen, als hij voor 't los-
sen nog 12 cents j>er M^. mag rekenen ?
263. Hoeveel kub. meter bedraagt de inhoud van een
stuk gegoten ijzer, dat 1791 K.G. weegt, als 't
soortelijk gewicht 7,2 bedraagt ?
624. Twee balken zijn even zwaar. De eene heeft een