Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
rogge, 1 H.L. rogge met 1,25 H.L. gerst en 1
H.L. gerst met 1,5 H.L. haver: kunt gij dan uit-
rekenen, hoeveel een H.L. tarwe kost, als de
prijs van de haver 2,80 gl. is ?
252. Een boer laat een stukje land, dat 32,5 dekameter
lang en 2 D.M. 4 M. breed is, omspitten voor
97,50 gl. Zeg eens, hoeveel hij voor den vierk.
meter of centiare betaald heeft ?
253. Voor eene som geld, waarvan 40,50 gl. 't twee en
dertigste gedeelte is, heeft iemand 135 H.L. tarwe
gekocht. Hoeveel heeft hij voor den H.L. be-
steed ?
254. Iemand kocht in 't najaar twee partijtjes appelen :
't eene, groot 140 H.L., tegen 1,80 gl. den H.L.
en 't andere, groot 180 H.L., tegen 2,40 gl. den
11.L. In 't voorjaar, toen er een vierde gedeelte
van bedorven of gekrompen was, verkocht hij ze
in eens met nog 24 gl. winst. Voor hoeveel heeft
hij den H.L. door elkander verkocht ?
255. Twee kooplieden ruilen tabak tegen sigaren. B.
geeft 37500 sigaren van 22,50 gl. de duizend.
Hoeveel K.G. tabak moet A. daarvoor leveren,
als de prijs daarvan 37,5 cents per 5 H.G. is ?
256. I). heeft eene partij koopwaren gekocht tegen 67,5
cent de 5 H.G. en er in 't geheel 6453 gl. voor
betaald. Indien hij die partij verkoopt met eene
winst van 0,075 gl. per kilogram: hoeveel heeft
hij er dan voor ontvangen ?
257. Een olieslager heeft in zes weken 120 H.L. olie
afgeleverd, en daarvoor in 't geheel 5337 gl. ont-
vangen. Eerst verkocht hij er 't 0,45 gedeelte van
tegen 42 gl. den H.L., daarna 'tO,15 gedeelte a