Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
hij die thee verkoopt voor 16,80 gl. de 6 K.G. en
dan 108 gl. vs^int: kunt gij dan zeggen, hoeveel
K.G. hij verkocht heeft?
234. Naderhand kocht hij weder 16 kisten thee, die
ieder 87,25 kilogram wogen, tegen 62,5 cent
de derdehalve H.G., terwijl hij ze verkocht tegen
3 gl. de K.G. Hoeveel heeft hij op die partij
gewonnen, als hij 2,5 H.G. op de 10 K.G. inge-
wogen heeft?
235. Een kaasje, wegende 3,875 K.G. is gekocht voor
0,527 rijksdaalder. Hoeveel zou men tegen den-
zelfden prijs per K.G. moeten geven voor 675
kazen, die door elkander 6,6 K.G. wegen ?
236. Een koopman kocht de laatste partij tegen dien
prijs, na eenigen tijd, toen iedere kaas 0,4 kilo-
gram was ingedroogd, verkocht hij er 1485 K.G.
van tegen 40 cents de K.G. en de rest tegen zoo-
veel de K.G., dat hij nog 226,80 gl. won. Kunt gij
nu zeggen, tegen hoeveel hij de kilogram van de
rest verkocht heeft ?
237. Voor het schilderen van een kubus, die 0,8 M. lang
is, wordt 1,92 gl. betaald; hoeveel zou men, tegen
denzelfden prijs per vierk. M., moeten betalen voor
een kubus, die 4 d.M. langer is ?
238. Een kubus, 8 decimeter lang, weegt 384 kilogram.
Zoudt gij nu kunnen uitrekenen, hoe zwaar een
kubus van dezelfde stof weegt, welks oppervlakte
2,94 vierkante meter bedraagt ?
239. G. heeft eene partij koffie gekocht voor 999,25 gl.,
berekend tegen 17,5 stuiver de K.G. Indien hij
die koffie verkoopt tegen 0,95 gl. de K.G. en
1,50 gl. onkosten heeft, hoeveel wint hij dan?