Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
en betaalde in 't geheel 6012,90 gl. Keken eens
uit, tegen hoeveel hij de 100 K.G. gekocht heeft.
219. Voor 3 H.G. kaneel heeft men 't 0,038 gedeelte
van 4,5 rijksdaalder betaald. Hoeveel zou men
naar dien prijs voor 25,65 K.G. moeten betalen ?
220. Iemand heeft voor 3,75 H.L. tarwe 13,5 rijksdaalder
betaald. Hoeveel zou hij naar denzelfden prijs
moeten geven voor 328 H.L. en 50 L. ?
221. Hoeveel zou iemand moeten betalen voor (5,125 4-
4,5 — 8,16) X 2,5 : 0,5 K.G., als de 5 H.G. ge-
kend wordt op 6,25 stuiver ?
222. Een theekooper heeft 64 kisten thee, die door
elkander 46,75 K.G. 't stuk wegen, gekocht
tegen 0,26 gl. de H.G. Hij verkoopt die thee
tegen 142,50 gl. de kist. Hoeveel wint hij op
die partij, als hij twaalf stuivers onkosten per kist
heeft ?
223. Wanneer men 8 K.G. van zekere waar inkoopt voor
10 gl., en de 5 K.G. verkoopt voor 7 gl., dan
wordt er op zekere partij 105,75 gl. gewonnen.
Kunt gij daaruit berekenen, hoe groot die partij is ?
224. Als voor 10,5 K.G. van zekere waar betaald wordt
0,045 deelen van 70 gulden ; hoeveel zal men dan
tegen denzelfden prijs moeten geven voor 6 balen,
ieder van 1,5 X 80,25 kilogram?
225. Voor (7,5 + 8,5 — 3,5) X 2,5 K.G. van zekere
waar wordt betaald (7,55 : 0,5) gulden ; hoeveel
zal men dan voor 78,125 K.G. moeten betalen?
226. Een koopman heeft 7000 K.G. tabak gekocht,
waarvoor hij 't 0,75 gedeelte van 2500 X gl.
betaalt. Hoeveel had hij moeten betalen, als hij
(2500 + 25,5) : 0,5 K.G. gekocht had?