Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
211. Naderhand kocht hij weer eene partij boter tegen
19 stuivers de K.G. en verkocht die later tegen
1,025 gl. de K.G. Zeg eens, uit hoeveel vat die
jiartij bestond, als hij er 186 gl. op won.
212. Reken eens uit, hoeveel meter katoen men
kan koopen voor 19,5 rijksdaalder, als men voor
25,5 meter heeft betaald (8,5 + 6,5) X 0,25
gulden.
213. Een boer heeft een stukje land gekocht, 16 D.M.
lang en 4,5 D.M. breed, voor 810 gulden. Nader-
hand koopt hij naar denzelfden prys een stuk, dat
36,4 D.M. lang en 5,5 D.M. breed is. Hoeveel heeft
hij voor dat laatste stuk moeten betalen ?
214. Dat laatste stuk verhuurt hij voor 65,065 gl.;
reken eens uit, tegen hoeveel dat de are is.
215. Koop man H. heeft 60 balen koffie gekocht,
waarvoor hij 2340 gl. betaalt. Hij verkoopt die
koffie tegen 79 cents de K.G. en wint dan
124,80 gl. Kunt gij nu bepalen, hoeveel eene baal
weegt?
216. Een timmerman heeft eene balk, die 5,5 M. lang,
5 d.M. breed en 4 d.M. dik is, gekocht voor
82,50 gl. Hoeveel zou hij naar dien prijs moeten
betalen voor een balk, die 6,4 M. lang, 8 d.M.
breed en 7 d.M. dik is?
217. Acht balen rijst, wegende door elkander 47,75
K.G., zijn ingekocht tegen 16,5 cent de K.G. Bij
verkoop ontvangt men er 72,58 gl. voor. Eeken
eens uit, hoeveel men op een K.G. gewonnen
heeft.
218. L. heeft 7860 K.G. koopwaren gekocht; later kocht
hij nog 't 0,8 gedeelte van die hoeveelheid er bij