Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
•25
laken voor 0,925 gl. Dat laken beviel hem zoo
goed, dat hij er later twee stukken van kocht, waar-
van 't eene 48,5 M. lang en 't andere 4,25 M.
korter was. Hoeveel heeft hij voor die twee
stukken moeten betalen ?
184. Een koopman heeft 26 balen rijst, die door elkander
47,5 K.G. wegen, verkocht tegen een kwartje de
K.G. Voor 't geld, dat hij er voor ontvangt, koopt
hij suiker van 32,5 cents de K.G. Hoeveel K.G.
kan hij daarvoor bekomen ?
185. Een kaaskooper heeft van een boer 560 kazen
gekocht, die door elkander 10,8 K.G. 't stuk
wegen. Het derde gedeelte betaalt hij met 21 cents
de 5 H.G. en de rest met 22,5 cent de halve
kilogram. Hoeveel heeft de boer voor al die kazen
ontvangen ?
186. De koopman verkoopt die kaas tegen 27,50 gl.
de vijftig K.G., maar bij de aflevering bemerkt hij,
dat zij 123 K.G. ingedroogd is. Hoeveel wint hij
er nu op, als hij nog 12,50 gl. onkosten heeft?
187. Een slager neemt aan, een garnizoen, sterk 580
man, gedurende 20 weken van vleesch te voorzien.
Hoeveel beloopt daarvan 't geheele bedrag, als ieder
man dagelijks 2,5 H.G. vleesch krijgt en de prijs
van de K.G. bepaald is op 65 cents ?
188. Voor hetzelfde garnizoen wordt voor denzelfden
tijd tarwe opgedaan. Als nu voor eiken man 4 H.G.
tarwe per dag gerekend wordt: voor hoeveelgeld
aan tarvve heeft men dan opgedaan, -wetende, dat
een H L. tai-\ve 70 K.G. weegt en 9,50 gl. kost ?
189. Voor een kub. halven meter hout heeft een tim-
merman 5,625 gl. betaald; hoeveel zal hij naar dien