Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
daarvoor 142,5 rijksdaalder ontvangen. Tegen hoe-
veel heeft hij de 1000 steenen verkocht ?
175. Voor eene ladingturf heeft een schipper 291.375 gl.
ontvangen. Uit hoeveel turven bestond die lading
als gij weet, dat hij ze verkocht heeft voor 9
stuivers de honderd"?
176. Een koopman heeft 385 H.L. Poolsche tarwe
gekocht. Hoeveel moest hij daarvoor belalen, als
hij berekent, dat de halve liter hem 0,0425 gl.
kost ?
177. Hoeveel is de waarde van 19 kub. M. 75 kub. deci-
meter hout, als men berekent, dat de 25 kub.
decimeter 27,5 stuiver kost ?
178. Bereken ook eens de waarde van een balk, die
5,5 M. lang, 9 d. M. breed en 8 d.M. dik is, als
men voor 12,5 d.M' 0,50 gl. betaalt.
179. C. bezit 900 gl. en verteert in 4 dagen 7 gulden;
D. bezit maar 630 gl., doch verteert in 5 dagen
maar 6,50 gl. Na hoeveel dagen zullen die twee
menschen even rijk zijn?
180. Een goudsmid heeft 1,5 H.G. en 2,5 G. goud
gekocht tegen 17,50 gl. de D.G. Hoeveel heeft hij
daarvoor moeten betalen ?
181. Als iemand in 6 weken en drie dagen 46 gulden
twee kwartjes en drie dubbel^es heeft verdiend,
hoeveel zou hij dan tegen hetzelfde loon kunnen
verdienen in zes jaar 8 weken en 4 dagen, als hij
nooit verzuimde ? ('t Jaar op 52 weken en de week
op 6 dagen rekenen.)
182. Hoeveel is de waarde van 12,5 kub. c.M., als men
voor 4,25 kub. M. 68 rijksdaalders heeft betaald ?
183. Een kleermaker kocht 't achtste deel van een M.