Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
166. I). verkoopt 720 K.G. van zekere waar tegen een
rijksdaalder de K.G., en wint clan op de 10 K.G.
3,5 gulden. Zoudt gij kunnen berekenen, hoeveel
hem die partij bij inkoop gekost heeft ?
167. Maar stel nu eens, dat hij op iedere K.G. 3.5 D.G.
had ingewogen ; hoeveel zou hij dan op die partij
gewonnen hebben
168. Voor 8 balen rijst, van 86 cents de K.G., wordt
225,72 gl. betaald. Als nu drie van die balen ieder
9 K.G. zwaarder zijn dan de overige, hoeveel
weegt dan een der zwaarste balen ?
169. C. kocht eene partij koopwai*en voor 1900 gl. Hij
verkocht ze tegen 16,5 stuiver de K.G. en bere-
kende nu 257,21 gl, gewonnen te hebben. Kunt gii
daaruit Ijerekenen, hoe groot die partij was ?
170. Koopman C. heeft 550 K.G. koopwaren gekocht
tegen 1,20 gl. de K.G. Hij verkoopt ze zóó, dat
hij er 19,8 rijksdaalder op wint. Zeg eens, hoeveel
hij dan voor 7,5 K.G. ontvangen heeft.
171. Een boer koopt een stuk land, ter grootte van 5
H.A. 62,5 A. Hij geeft 8,75 gl. voor den vierk.
halve dekameter; hoeveel kost hem 't geheele stuk?
172. Hij bezaait dat stuk met tarwe en oogst 24 hek-
toliter per hektare. Hoeveel geld heeft dat stuk
land dan opgeleverd, zoo hij den H.L. verkoopt
voor 9,50 gl, ?
173. In eene fabriek werken 28 mannen en 20 vrou-
wen. Een man verdient 7,50 gl. per week. terwijl
3 mannen zooveel verdienen als 5 vrouwen.
Hoeveel verdienen al die mannen en vrouwen te
zamen in drie vierendeeljaars ?
174. Een steenbakker heeft 47500 steenen afgeleverd en