Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
M. lang e!i 1,4 M. breed is, kunt gij dan berekenen
hoe dik zij is "?
159. In een rechthoekig aardappelhok, dat 2,5 M. lang
en 1,8 M. breed is, kan 56 H.L. 2 D.L. 5 L.
aardappelen geborgen worden. Hoe hoog is dat
hok V
160. Z. heeft een oliebak, lang 9, breed 8 en diep 7,5
decimeter, vol olie van 55 gulden deii hektoliter.
In eeu anderen bak, even breed en even diep, kan
hij voor 99 gulden meer bergen. Kunt gij daaruit
l)erekenen, hoe lang de hiatste bak is?
(*) 161. Voor 7 kilogram thee wordt 12 gulden 12 stuivers
betaald ; hoeveel zou men naar dien prijs moeten
geven voor 35 X 10,5 K.G. ?
162. Een theekooper heeft twee kisten thee ontvangen,
waarvoor hij 595,85 gl. betaald heeft. Zeg eens,
hoeveel TC.G. ze wegen ; als één en een kwart H.G.
hem 42,5 cent kost.
163. Een korenkooper heeft 225 hektoliter koren liggen,
waarvan hij 't vierde gedeelte verkoopt tegen 7,5 gl.
den H.L. en de rest tegen 8,5 cent den liter. Hoe-
•veel heeft hij voor die partij ontvangen ?
164. Een fabriekant heeft 150 stukken linnen geleverd,
ieder van 37,5 M. Bereken eens, hoeveel hij daar-
voor ontvangen heeft, als hij voor 8 X
3,75 gl. gemaakt heeft ?
165. Hoeveel zou men moeten betalen voor 378 H.L.
rogge, als men voor 135 H.L., tegen denzelfden
prijs berekend, 810 gl. betaald heeft?
(*) Zie 't Voorl)ericlit van het Eerste Stukje.