Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
152. Een balk, die 1 kub. nieter 620 kub. decimeter
inhoud heeft, is 6 decimeter breed en 4 decimeter
dik. Bereken daaruit de lengte van dien balk.
153. Op een turfzolder liggen 35 lagen turven op elkan-
der, en O}) iedere laag liggen er 45 in de lengte
en 24 in de breedte. Elke turf is 2,5 d.M. lang
en 1,2 d.M. breed en dik. Als nu 't soortelijk
gewicht van die turf 0,84 is, met hoeveel kilogram
is dan die zolder belast ?
154. De koopman heeft die turf gekocht tegen 0,45 gl.
de honderd en hij verkoopt ze tegen 7 gulden
de duizend. Hoeveel kan hij er dan op winnen,
in aanmerking nemende, dat hij 11 rijksdaalders
onkosten heeft ?
155. Een weg, 12,5 kilometer lang en 4 meter breed,
wordt 12 centimeter opgehoogd met zand. Hoeveel
zal dat kosten, als de kub. nieter zand 0,425 gl.
kost, terwijl 't gelijkmaken op 4,5 cent per Ms.
gerekend wordt ?
156. Later wordt diezelfde weg bestraat met steenen
van 2 d.M. lengte, 1 d.M. breedte en 4 c.M.
dikte. Voor hoeveel geld aan steenen heeft men
daartoe noodig, als zij 7,50 gl. de duizend
kosten ?
157. Een hoop aarde, 12 M. lang, 8. M. breed en
1,5 M. hoog, wordt gelijkelijk verspreid over een
stuk land, dat 24 dekameter lang en 2,4 D.M.
breed is. Hoeveel wordt dat stuk land daarmede
opgehoogd"?
158. Een fabrikant heeft een ijzeren plaat afgeleverd
voor 25,20 gl., berekend tegen 40 cents den kub.
d.M. Zoo gij nu weet, dat de plaat anderhalven