Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
144. Van een eikenhouten kubus, waarvan elke zijde
8 d.M. lang is, wordt rondom, dat is aan alle
zijden, 15 c.M. afgenomen. Met 'hoeveel is de
inhoud van dien kubus verminderd ?
145. Hoeveel kruiken, die ieder 9,5 deciliter inhouden,
zou men kunnen vullen uit een bak, die 1,8 meter
lang, 12 decimeter breed, 9,5 decimeter diep en
half vol bier is ?
146. Van een rechthoekigen driehoek zijn de rechthoeks-
zijden te zamen 37 c.M. lang. Als gij nu weet.
dat de eene zijde 12,4 c.M. lang is, kunt gii dan
den inhoud van dien driehoek berekenen?
147. Van een rechthoek bedraagt de lengte en de
breedte samen 57 centimeter, terwijl hij 12 cen-
timeter meer lang is dan breed. Hoe groot is die
rechthoek ?
148. Beproef nu eens, of gij ook den inhoud kunt
berekenen van een rechthoek, welks omtrek 720
centimeter is, als gij weet, dat zijne lengte 9 cM.
grooter is dan zijne breedte.
149. Een schip is bevracht met 24500 steenen, die
2 d.M, lang, 1 d.M. breed en 5 c.M. dik zijn.
Met hoeveel K.G. is dat schip beladen, als 't soor-
telijk gewicht van die steenen 2,2 is?
150. Op een zolder ligt 534 hektoliter en 5 dekaliter
tarwe; met hoeveel K.G. is die zolder bevracht,
als 't soortelijk gemcht der tarwe 0,74 is ?
151' Een mahoniehouten kubus van 8 centimeter lengte
weegt 5 H.G. 3 D.G. 7 G. en 6 d.G. Kunt gij
daaruit 't soortelijk gewicht van mahoniehout be-
palen ? Met andere woorden: kunt gfl daaruit
berekenen, hoe zwaar een d.M''. weegt ?