Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven voor het Lager Onderwijs
van W. J. THIEME & Cie. te Zutphen.
A. A. Beekman, Aardrijkskunde van Nederland voor de
Lagere School, Ie Leerboekje f 0,25
Kleine Atlas van Nederland en zijne Overz.
Bezittingen, 2e druk, ing. f 0,90, Gecart. „ 1—
„ Kleinste Atlas van Nederland, 2e druk „ 0,35
A. L. Bokser, Eerste Rekenboekje. Verzameling van
voorstellen ter toepassing van de hoofdregels
met geheele benoemde getallen, 42e druk „ 0,121/2
Tweede Kekenboekje. Verzameling van voor-
stellen ter toepassing van de leer der tien-
deelige breuken en van ons maat-, gewicht-
en muntstelsel, 36e druk „ 0,12^2
Derde Kekenboekje. Verzameling van voor-
stellen ter toepassing van de leer der gewone
breuken, 27 e druk „ 0,121/2
Vierde Rekenboekje* Regel van drieën met
Tiendeelige en Gewone Breuken, 17e druk „ 0,121/2
Vyfde Rekenboekje. Verzameling van voor-
stellen, ter verdere toepassing van den regel
van drieën, 20e druk „ 0,121/2
„ Eerste Verzameling van rekenkundige voor-
stellen voor de hoogste klasse der lagere
scholen, 23 druk „ 0,12i/o
Tweede idem, 16e druk „ 0,121/2
Derde idem, 15e druk & „ 0,15
„ Handleiding by het rekenen uit het hoola in
de middelste en hoogste klasse eener lagere
school. Eerste stukje, 15e druk „ 0,121/2
Handleiding by het rekenen uit het hoofd enz.
Tweede stukje, 12e druk „ 0,121/2
Vervolg op de Handleiding bü het rekenen
uit het hoofd, 3e druk „ 0,20
„ Nieuw Rekenboek voor de Lagere Scholen,
Ie stukje 30e druk „ 0,15
idem idem idem 2e „ 27e „ „ 0,15
idem idem idem 3e „ 21e „ „ 0,15
idem idem idem 4e „ 22e „ „ 0,20
idem idem idem 5e „ 13e „ „ 0,221/2
„ Nederland. Aardrijkskundig Leesboek voor
de Lagere Scholen, 13e druk „ 0,15
„ Allerlei. Leesboek voor de Lagere Scholen „ 0,25
J. C. Boeser, Schetsjes uit Gelderland. Leesboek voor
de middelste en hoogste klassen der Lagere School „ 0,40
„ Verzameling van Eenvoudige Vraagstukken
uit de praktijk, ten dienste der Lagere School „ 0,25
J. C. Boeser en D. C. vak Neck, Onze Provincie. Aard-
rijkskundig Leesboekje voor de Lagere Scholen
in Gelderland, 2e druk „ 0,10