Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
zamen 238 graden. Hoe groot is iedere scherpe
hoek, als zij even groot zijn ?
118. Een hoek bevat 42" 16'; hoe groot is 't comide-
ment van dien hoek ?
119. 't Supplement van zekeren hoek is 68 graden
24 minuten en 30 seconden; hoe groot is die
hoek •?
120. Een liakker kocht eens 72 H. L. tarwe tegen 10,50 gl.
den II. L. Voor vracht, maalloon en brandstof rekent
hij 25 stuivers per 11. L. Als hij nu uit iederen H. L.
120 brooden bakt van 12,5 cent 't stuk ; hoeveel
heeft hij dan aan dat partijtje verdiend ?
121. Een grondvat, 3,4 meter lang, 2,4 meter breed en
even zoo diep, is voor twee derde deelen vol met
moutwijn. Hoeveel is daarvan de waarde tegen
9,75 gl. den hektoliter?
122. In een pakhuis ligt 858 H.L. tarwe ; hoeveel ruimte
bestaat dat koren?
123. Als men die tarwe verkocht tegen 12,5 cent de
K.G., hoeveel is er dan de opbrengst van als 't
soortelijk gewicht der tarwe 0,75 is ?
124. Hoeveel M''. is een regenbak groot, die 87 H.L.
75 L. water kan bevatten?
125. Als die regenbak 3 M. lang en 2 M breed is : kunt
gij dan ook berekenen, hoe diep hij is ?
126. Een bak, die anderhalven meter lang, 1,2 meter breed
en 8 decimeter diep is (van binnen gemeten), M'ordt
met lood bekleed. Hoeveel zal dat kosten, berekend
tegen 3,5 cent den vierk. decimeter?
127. Op een zolder, 8 M. lang en 5 M. breed, ligt 375
H.L rogge. Wilt gij eens uitrekenen, hoe hoog die
rogge ligt, als zij overal even dik gespreid is ?
]!oiïser, X. Kek.. .St '21e druk. 2