Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
meter lang, 2,4 decimeter breed en 15 centimeter
dik is, en hem verder met vater vult, hoeveel H,L,
kan hij dan bevatten ?
110. Hoeveel is de waarde van 12 kub. meter en 50 kub.
decimeter, als men 5 kub. decimeter op 17,5 stuiver
rekent ?
111. P. had eenig geld in zijn zak. Hij ontving er nog
14,25 gl. bij en nu kwam hij nog 2,75 rijksdaalder
te kort om 80 gulden te hebben. Hoeveel had P.
in zijn zak ?
112. 6. en H. speelden. Vóór 't spel had G. 13,50 gl.
en H. 2,5 maal zooveel. G. won eerst de helft
van H's geld ; maar daarna won H. 't 0,4 gedeelte
van 't geld, dat G. toen had. Wilt gij eens
zeggen, hoeveel ieder bij het eindigen van 't spel
bezat ?
113. Iemand bezit 8 tiende deelen van 6,54 X 3,9 : 0,13
rijksdaalders, en een ander vijfmaal 't 0,3 van
74 X 8,55 :0,95 rijksd. Hoeveel gulden bezit de
laatste meer dan de eerste ?
114. Van eene partij koren is viermaal't tiende gedeelte
gelijk aan 75 H.L. Zeg eene, hoe groot eene andere
partij is, waarvan 't 0,1 gedeelte 120 hektoliter
minder is dan de geheele vorige partij.
115. A., B. en C. moeten 4800 gl. deelen. A. ontvangt
't 0,4 gedeelte en nog 250 gl., B. krijgt 't 0,3 gedeelte
van de rest en nog 150 rijksdaalders, terwijl C.
't overige ontvangt. Hoeveel krijgt deze?
116. Hoeveel is de waarde van 12,5 H.L. en 225 L.
petroleinn, als men de K.G. rekent op 9 cents, en
't soortelijk gewicht van petroleum 0,84 is ?
117. Twee rechte hoeken en drie sïherpe bevatten te