Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
punten vereenigd, waardoor weder een quadraat
ontstaat, hoe groot is dat laatste ?
93. Een kubus, waarvan dezijdenl2centimeterlangzijn,
woi-dt in acht gelijke kuben verdeeld. Kunt gij
berekenen, hoeveel de oppervlakte der kleine kuben
te zamen grooter is dan die van den grooten kubus ?
94. Hoe groot is een parallelogram of geschoven recht-
hoek, waarvan de lengte 27 millimeters en de hoogte
15 m.M. is? (Schrijf het antwoord in vierk. meters.)
95. Een kubus heeft eene oppervlakte van 384 vierk.
centimeter, a. Bereken nu eens den inhoud van dien
kubus; b. en zeg eens, hoe zwaar hij is, als zijn
soortelijk gewicht 0,8 is, dat wil zeggen: de kub.
decimeter weegt 8 H.G.
96. Hoe zwaar is een balk, die 2,4 M. lang, 6 d.M. breed
en dik is, als 't soortelijk gewicht van 't hout 0,84 is?
97. Een prisma is samengesteld uit 8 kuben van 4 deci-
meter lengte. Hoeveel bedraagt de oppervlakte van
dat lichaam ?
98. o. Hoe groot is eene ruit, waarvan de diagonalen
24 en 16 c.M. lang zijn ? b. Zeg ook eens, hoe
groot de andere hoeken zijn, als één der hoeken
108 graden groot is ?
99. Een parallelogram is 12 centimeter hoog en heeft
eene grootte van 240 vierk. centimeter. Als gij
nu weet, dat de geheele omtrek 70 centimeter lang
is, bereken dan eens de lengte der schuine zijden.
100. Hoe zwaar is eene ijzeren plaat, 1.2 M. lang, 8 d.M.
breed en 1,5 c.M. dik, als de soortelijke zwaarte
van 't ijzer 7,8 is ?