Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
van 2,4 M. Als die schutting gezet is voor 1,75 gl.
den M ., hoeveel heeft zij dan gekost?
86. De muren van eene keuken, die van binnen geme-
ten 6 meter lang, 4,5 M. breed en 3 M. hoog is,
worden geheel bezet met tegeltjes van 1,5 deci-
meter in 't vierkant. Hoeveel zijn er daartoe noo-
dig, als 't raam en de deur te zamen 4,5 vierk.
meter groot zijn?
87. C. heeft een hoop brandhout, 3,5 M. lang, 8 d.M.
breed en 2,4 M. hoog; hij verkoopt daarvan drie
achtste deelen tegen 6,40 gl. de wisse (SP.) en de
rest tegen f 0,0075 den d.M''. Hoeveel bedraagt
nu de geheele ontvangst?
88. Van 12,5 hektare wordt 't 0,4 gedeelte verkocht
tegen 5 rijksdaalders de are en 't overige tegen
15 cents den vierk. meter of c.A. Hoeveel bedraagt
de opbrengst van dat land ?
89. Een arbeider moet een put graven, 12 meter lang,
7 meter breed en 2 meter 5 decimeter diep en
ontvangt 60 cents voor den kub. meter. Als hij
14 uren per dag werkt, kan hij 't werk in 75
dagen afmaken. Keken eens uit, hoeveel hij dan
per uur verdient.
90. Hoeveel vel papier zou men in eene kist kunnen
bergen, die 1,5 M. lang, 8 d.M. breed en 9 d.M.
diep is, als een vel papier 5 decimeter lang, 4
decimeter breed en 0,2 millimeter dik is.
91. En zoudt gij kunnen berekenen, hoeveel de waarde
is van al dat papier, als men den riem rekent
op 3,60 gl?
92. Van een quadraat, welks omtrek 52 centimeter is,
worden de zijden midden door gedeeld en de deel-