Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
67. Bereken de oppervlakte van een balk. die 4,5 M.
lang, 0,9 M. breed en 8 d.M. dik is.
68. Hoe groot is de oppervlakte van een prisma, dat
1,6 meter lang is en waarvan de uiteinden qua draten
zijn, die 90 centimeter omtrek hebben ?
69. Beproef nu eens, of gij de zwaarte van dat lichaam
kunt berekenen, als de kub. decimeter 0,75 kilo-
gram weegt.
70. Voor den vloer van een gebouw, in den vorm van
een rechthoek, worden 32 planken gebruikt,
die 4,4 M. lang en 4 d.M. breed zijn. Als gij nu
weet, dat die vloer 6,4 M. breed is : hoe lang is
hij dan ?
71. Eene kist. die 2 kub. meter 25 kub. decimeter inhoud
heeft is 1,8 M. lang en 1,5 M. breed. Kunt gij
daaruit berekenen, hoe hoog die kist is?
72. Hoeveel bedraagt de geheele oppervlakte van die kist?
73. Een muur, 4 meter hoog, 2 decimeter dik en 8,4
meter lang, wordt bespannen met linnen, dat 0,9 M.
breed is. Voor hoeveel geld aan linnen heeft men
daartoe noodig, als de strekkende meter 8 stuivers
kost en er in dién muur twee ramen zijn van 2,5
meter hoogte en 1,5 meter breedte?
74. Een vierzijdig prisma is 4 d.M. dik en 5,5 d.M.
breed. Kunt gij berekenen, hoe lang dat prisma is,
als 't een inhoud heeft van 2 M^ 640 d.M'.?
75. Hoeveel vierkante meter bedraagt de oppervlakte
van dat lichaam?
76. Een kubus, waarvan iedere zijde 6 decimeter lang is,
kost 10,80 gl; hoeveel zal dan naar denzelfden prijs
een kubus kosten, welks zijden 8 decimeter lang zijn ?
77. Een ijzeren staaf, die 7,5 decimeter lang, 1,2 decime-