Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Derde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1894 *
21e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 58 : 21e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204213
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
59. Om een muur te beplakken, wordt 157,5 vel papier
gebruikt van 5 d.M. lengte en 4 d.M. breedte. Als
die muur 7 M. lang is, hoe hoog is hij dan?
60. Een jongen teekent een rechthoek, die 16 centime-
ter lang en 12 centimeter breed is. Als hij nu een
quadraat teekent, dat denzelfden omtrek heeft: hoe-
veel is dan 't quadraat grooter dan de rechthoek ?
61. Hoeveel kuben van anderhalven centimeter lengte zou
men noodig hebben om een kubus, welks kantlijn
4.5 decimeter is, samen te stellen?
62. Iemand heeft een stuk laken, dat 1,4 M. breed en
vijftienmaal zoo lang is. Een ander heeft een stuk,
dat viermaal zoo groot is. Zeg eens, hoe lang het
laatste stuk is, als 't 1 M. 6 d.M. breed is.
63. Voor eene kamer, die 8 meter lang bij 7,5 meter
breed is, moet een kleed gekocht worden. Wat is nu
goedkooper, dat men goed koopt van 1,25 M. breedte
voor 1,75 gl. den strekkenden meter, of goed van
1 meter breedte tegen 1,20 gl. den strekkenden M. ?
Hoeveel is 't verschil?
64. Hoeveel vierk. meters hout zijn er noodig voor
de wanden eener schuur, die 12,5 M. lang en 7,2
M. breed is, terwijl de wanden 2,25 M. hoog zijn,
als men 't verlies door afhakken en zagen niet
rekent ?
65. Hoeveel bedraagt de inhoud en hoe groot zijn al de
vlakken te zamen van eene kamer, die 6,4 M. lang
5.6 M. breed en 3,2 M. hoog is?
66. Een muur 25 M. lang, 7,5 d.M. dik en 4,8 M. hoog
is gemetseld van steenen, die (de kalk medegerekend)
2,5 d.M. lang, 1,5 d.M. breed en 4 c.M. dik zijn.
Hoeveel steenen zijn er aan gebruikt ?