Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
De voorwielen hebben 98 centimeter middellijn en de
achterwielen 112 c.M. Als nu de banden 8 c.M. breed
en 1,5 c.M. dik zijn, hoeveel wegen dan de vier banden?
(S.G. van ijzer = 7,8.)
30. Een jongen heeft een aantal centen. Als hij er
10 meer had, zou 't zesde deel zijner centen evenveel
bedragen als 't achtste deel er van, zoo hij er 42 had
bijgekregen. Kunt gij hieruit berekenen, hoeveel centen
hij heeft?
31. A, B. en C. hebben eene som geld verdeeld,
groot 9400 gulden. Als A. '/s zijn geld aan C. geeft,
zouden die twee evenveel bezitten, en als A. van zijn
geld 't achtste deel aan B. gaf, dan zouden A. en B.
ook evenveel hebben. Kunt gij hieruit berekenen, hoe-
veel ieder van de verdeelde som ontvangen heeft?
32. A., B. en C. nemen te zamen een werk aan. A.
ontvangt 24, B. 30 en C. 36 stuivers per dag; terwijl
zij bij 't einde van 't werk ieder evenveel geld ontvan-
gen. Hoeveel dagen heeft ieder gewerkt, als 't getal
dagen, die ieder werkt, bij elkander genomen 37 is?
33. Van een partijtje laken verkoopt iemand ge-
deelte a 5 gl., % gedeelte van de rest a 6 gl. en 't
overige a 7 gl. den meter, verliezende alzoo 10 pCt.
Hoeveel kostte de meter bij inkoop?
34. Herleid 0,02^ tot eene gewone breuk, die 80 tot
noemer heeft.
35. Herleid nog eens 0,00^5 tot eene gewone breuk,
die 24 tot teller heeft.
36. Iemand heeft in den zomer 1200 K.G. kaas ge-
kocht tegen 40 cents de K.G. In 't najaar verkocht hij
ze tegen 0,425 gl. de K.G. en bevindt nu maar 17,25
gulden gewonnen te hebben, dewijl de kaas wat inge-
droogd was. Hoeveel bedroeg dat per K.G. ?