Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
B. Van de winst, die in 't geheel 864 gl. bedraagt,
ontvangt A. 192 gulden. Hoeveel heeft ieder ingelegd?
17. Drie personen koopen eene boerderij. A. zou er
in deelnemen voor •"'/,(;, B. voor •''/g en C. voor de rest.
Na den koop evenwel wil A. er in deelnemen voor'Yj, en
B. wil zijn aandeel vermeerderen in verhouding van A.,
't welk door C. wordt goedgekeurd, die nu G930 gl. min-
der betaalt, dan hij bij de eerste verdoeling zou hebben
moeten geven. Hoeveel kost die boerderij ?
18. Een oliebak, 1,2 meter lang en breed bij 1,5 M. diep
(binnenwerks), wordt lek, 5 d.M. beneden den rand. Hoe-
veel H.L. olie kan die bak op zijn hoogst nu inhouden?
19. Iemand zet drie kapitalen uit tegen 4, 272 en
5°/„ 's Jaars en ontvangt na 9 maanden voor kapitaal en
interest 6169,50 gl. Zoo die kapitalen respectievelijk tot
elkander staan als de getallen 6, 5 en i, bereken dan
eens, hoe groot elk kapitaal is.
20. Iemand ontvangt twee balen koopwaren van dezelfde
3'V
soort. Van de eerste is 't gedeelte gelijk aan 10 K.Q-.
ö'/i
terwijl X kilogram van de tweede baal gelijk is aan 'tQ.r ge-
^ 13
deelte. Voor de eerste baal betaalt hij 22,50 gl. en voor
de tweede l^' 396900 cents meer dan voor de eerste.
Hoeveel is de waarde van x ?
21. A. kan een zeker werk afmaken in 40 en B. in 50
dagen. Als zij nu samen 15 dagen daaraan werken, en
de rest door C. kan afgemaakt worden in 13 dagen, vraagt
men, in hoeveel dagen C. alleen 't geheele werk zou kun-
nen voltooien.
22. Een boer brengt eene mand met eieren naar de
markt en zal 't ei tegen 372 "ent te koop bieden. Hij
heeft het ongeluk 5 eieren onder 't naar-de-markt-gaan
te breken en besluit nu zijne eieren te verkoopen voor 4